*Nettavisen* Nyheter.

Så mye mer bør du tjene

Allerede nå kan du fremlegge for sjefen hva du minst forventer i lønnsvekst i år. Foto: Foto: Terje Pedersen, ANB/Illustrasjon

Her er din lønnsøkning i 2014.

Statistisk sentralbyrå og Teknisk Beregningsutvalg offentliggjorde nylig lønnstatistikken for 2013. Kombinert med SSBs anslag for lønnsvekst i 2014, 3,8 prosent, kan du allerede nå fremlegge for sjefen hva du minst forventer i lønnsvekst i år.

Lokale forhandlinger

DNB og Norges Bank opererer med en prognose som tilsier litt mindre lønnsvekst i 2014 – nemlig 3,5 prosent. I industrioppgjøret endte det med en ramme for lønnstillegg i år på 3,3 prosent. Mange vil likevel oppleve et større lønnstillegg enn dette takket være lokale forhandlinger rundt om på bedriftene senere i år. For eksempel skjer omtrent to tredeler av lønnsdannelsen for industriarbeidere lokalt, ifølge NHO.

I tabellen nederst finner du din yrkesgruppe, gjennomsnittlig lønn (median) i 2013, og forventet lønnsvekst i 2014 med bakgrunn i SSBs mars-prognose på 3,8 prosent lønnsvekst.

Fra 12.586 til 26.586 kroner i økning

Som tallene i tabellen viser vil kvinnelige ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet få minst i år med en forventet lønnsvekst på 3,8 prosent få totalt 12.586 kroner i lønnsøking i år.

Mest får mannlige ansatte i bergverksdrift- og utvinning (Les: oljesektoren) med en total lønnsøkning i år på 26.402 kroner.

De siste lønnstallene fra SSB (mars 2014) viser at heltidsansatte i Norge hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 500 kroner per 3. kvartal 2013.

Lønnsstatistikken til SSB dekker alle ansatte i norsk økonomi.

Tjener fremdeles mindre enn menn

Månedslønna for kvinner, som andel av menns månedslønn, gikk ned fra 86,5 prosent i 3. kvartal 2012 til 85,8 prosent i 3. kvartal 2013. I offentlig sektor ble kvinners andel av menns månedslønn redusert fra 88,9 prosent til 88,5 prosent, mens den i privat sektor derimot økte fra 84,1 prosent i 2012 til 84,2 prosent i 2013.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle mannlige ansatte utgjorde 43 700 kroner per 3. kvartal 2013, mens tilsvarende månedslønn for kvinner var 37 500 kroner. Det tilsvarer en vekst fra samme tidspunkt året før på 1 600 kroner, eller 3,8 prosent, for menn, og 1 100 kroner, eller 3 prosent, for kvinner.

Definisjon Årslønn:

Årslønnen tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for 12 måneder i året, og omfatter de tre hovedelementene i månedslønnsbegrepet; avtalt månedslønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Overtidsgodtgjørelse relaterer seg til arbeid utenfor den ordinære arbeidstiden, og er ikke inkludert i årslønnsbegrepet. Det samme gjelder naturalytelser, feriepengetillegg, sluttvederlag og etterbetalinger.

Årslønn i en næring er lik summen av avtalt månedslønn for hver måned i løpet av året, pluss summen av gjennomsnittlig bonus og uregelmessige tillegg per måned. Utviklingen (profilen) på avtalt lønn i løpet av året bestemmes av lønnsindeksen, mens tillegg og bonus holdes uendret hver måned gjennom hele året. (Kilde: SSB)

Dette kan du forvente i lønnsøkning i år (Kilde SSB/Nettavisen):

Nyheter

Så mye fikk de i lønnsøkning i fjor: Ansatte i offentlig sektor økte månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 39.000 kroner i 2012 til 39.900 kroner i 2013. Dette er en lønnsvekst på 2,3 prosent i perioden.

Ansatte i kommunene økte månedslønna med 1,6 prosent, til 37.900 kroner, mens statsansatte inklusive helseforetakene hadde en lønnsvekst på 3,6 prosent, til 43.100 kroner.

I privat sektor økte månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 39.800 kroner i 2012 til 41.400 kroner i 2013. Dette er en lønnsvekst i perioden på 4,0 prosent. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.