Gå til sidens hovedinnhold

Samarbeid for bedre lokalsamfunn

Bydel Alna ønsker å satse sterkere på samarbeid med frivillig sektor. Torsdag 17. januar er det informasjonsmøte for frivillige lag og organisasjoner i bydelen. Møtet holdes på Nordre Lindeberg Gård.

Vi skal
- diskutere hvordan vi skal organisere samarbeid med frivillige
- gi informasjon om neste års tilskudd til frivillige tiltak i Bydel Alna
- gi informasjon om tilskudd som forvaltes av andre instanser og mulighet til å få råd og veiledning om hvor man kan søke for å få midler til ulike tiltak.

Mulig å søke om midler

Med forbehold om hvordan budsjettet vedtas 18. november, blir det mulig å søke om midler til frivillige tiltak også i 2008. Informasjon om dette blir lagt ut på nettet når budsjettet er vedtatt.

- Bydelen og frivillig sektor må stake ut kursen og avtale felles mål og planer for å videreutvikle og styrke frivilligheten i fellesskap, sier leder for oppvekst- og kulturkomiteen Arvid Berg-Hansen.

I september vedtok bydelspolitikerne hvordan bydelen skal jobbe videre med frivillige lag og organisasjoner.

- Utgangspunktet er et sterkt og samlet ønske om å utvikle bydelen til et bedre lokalsamfunn. Alna er en bydel preget av stort mangfold, og vi har store utfordringer når det gjelder inkludering og deltakelse fra alle som bor her. Vi tror at samarbeid med og støtte til frivillig innsats på flest mulig områder er et viktig redskap for å få til dette, sier Arvid Berg Johansen.

Arvid Berg-Hansen er gjenvalgt som leder for oppvekst- og kulturkomiteen.

Reklame

Dette gir du til morsdagen