*Nettavisen* Nyheter.

Samfunnshus Vest ber Røa Vel om å «ydmyke» seg

STERKE KRAV: I premissene for at Samfunnshus Vest skal komme til forsoning med Røa Vel betinges det at Røa Vel må komme med tunge innrømmelser. Foto: Fredrik Eckhoff

Røa Vel har tatt initiativ til å bilegge striden med styret i Samfunnshus Vest (SHV), hvor det å trekke begjæringen om gransking av SHV er ett av momentene.

RØA: Etter bitter strid knyttet til en rekke aktører rundt SHV, sendte Røa Vel inn en begjæring om gransking av Samfunnshuset.

Akersposten har nå fått tilgang til et notat fra styreleder i SHV, Robert Rustad, som skriver at styret er positive til videre dialog. For at det skal bli et forlik må styrene «ydmyke» seg, skriver Rustad.

Les også: Domstolen kan granske Samfunnshus Vest

Lite gjennomtenkt

Deretter følger flere punkter som kun omhandler i hvilken grad Røa Vel må «ydmyke» seg.

Under punkt 1 kommer det at det holder ikke at Røa Vel trekker kravet om gransking. Samtidig må Røa Vel opplyse om at det ikke var grunnlag for granskingskravet. Velet må blant annet opplyse om at måten kravet ble drevet fram på var uheldig og lite gjennomtenkt.

Les også: Stopper medlemsskap i Samfunnshus Vest

Avkrefte beskyldninger

Under punkt 2. står det at «både tidligere og nåværende styre i SHV er beskyldt av Røa Vel for å stå bak ulovlige (og kriminelle) handlinger. Styret i Røa vel må skriftlig bekrefte at det ikke er funnet grunnlag for å hevde at ulovligheter er framkommet. Heller ikke de avholdte årsmøtene har vært ulovlige eller vedtektsstridige».

Les også: Full forvirring og to styrer

«Kampens hete»

Under punkt 3 vises det til at det har fremkommet en rekke utilbørlige personkarakteristikker. Røa Vel skal beklage disse som uheldige og ubegrunnede.

«Røa Vel kan gjerne forklare at disse påstandene dessverre har framkommet i «kampens hete»,» skriver Rustad, som videre forlanger at styret i Røa vel skriftlig skal beklage de belastningene dette har medført for de personene det gjelder.

Les også: Rå maktkamp i styrerommet på Samfunnshus Vest

Skal dementere

Videre står det: «Styret i SHV understreker at slike utilbørlige påstander (nesten) ensidig er gjort av representanter for Røa Vel og andre kritikere av SHVs styrende organer (spesielt Jarle Aabø og Akersposten). Kritikken og påstandene er behørig dokumentert i Akersposten og på Røa Vels hjemmesider. Ansvaret for å dementere og beklage ligger derfor i vesentlig grad hos styret i Røa Vel». (Alle parenteser i siterte tekster er gjort av Rustad – journ.anm.)

Rustad skriver at dette er premissene for en videre diskusjon. Samtidig forlanger han at Røa Vels hjemmeside skal ryddes fri for negative påstander og karakteristikker.

Les også:

Nestleder sjokkert over påstander

De vil ha oppreisning

Kommentarer

Jan T. Herstad i styret i Røa vel ønsker ikke å kommentere dette notatet.

– Dette er foreløpig en del av en intern prosess, sier Herstad.

Styreleder i SHV, Robert Rustad, ønsker heller ikke å kommentere notatet fra 08.10.14.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere noe annet av det du spør om her enn at notatet du viser til var en personlig kommunikasjon fra undertegnede til Jan Herstad i forbindelse med våre samtaler. Jeg tror nesten du må diskutere dette med kilden din som helt sikkert har en grunn til sin formidling av et utdatert notat til deg, svarer Rustad per mail, på spørsmål om å få en kommentar til notatet.

Jarle Aabø, som i intervjuer har gitt tydelig uttrykk for hva han mener om styringen av SHV, sier han ikke har til hensikt å dementere noe som helst.

– I utgangspunktet ønsker jeg ikke å slåss med feieren, fordi da blir man jo i beste fall grå. Men, jeg kan ikke hindre Røa Vel i å begå en dumhet for å tekkes ledelsen i Samfunnshus Vest. Selv står jeg inne for hvert ord, og alle styremedlemmer i Røa Vel har siden desember i fjor gitt meg lovord for å skape offentlig debatt rundt samfunnshuset. Styret har til det fulle delt de synspunkter jeg fremmet i Akersposten. Det vi nå er vitne til er en av flere grunner til at jeg 7. januar valgte å ikke ta gjenvalg for to nye år som styremedlem i Røa Vel, sier Aabø.

Les også:

Jarle Aabø: "Blir nektet innsyn i driften av Samfunnshus Vest"

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag