Samhandling på Sagene

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Helge Stoltenberg (Ap), leder helse- og sosialkomiteen i Bydel Sagene og bydelsoverlege Henning Mørland på omvisning i Sagene lokalmedisinske senter.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Helge Stoltenberg (Ap), leder helse- og sosialkomiteen i Bydel Sagene og bydelsoverlege Henning Mørland på omvisning i Sagene lokalmedisinske senter. Foto: Jacob Kirkevaag

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kom til Bydel Sagene for å se hvordan samhandlingsreformen kan fungere i praksis.

Anne-Grete Strøm-Erichsen, Helge Stoltenberg og daglig leder Kristin Opsahl utenfor Sagene lokalmedisinske senter.

Bare blide mennesker da Ministeren kom med 700 000 til samhandling i Bydel Sagene.

Politikk: Helge Stoltenberg og Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Orientering om senteret

Forberedelser før ministerbesøk

Mer politikk

SAGENE: Det var en opplagt minister som kom rett fra behandlingen av reformen i Stortinget.

Del på Facebook

Og allerede før den tre i kraft har Bydel Sagene fått uttelling for sin satsning.

– Prosjekt Sagene lokalmedisinske senter tildeles 700 000 kr av samhandlingsmidlene for 2011, forklarte ministeren og la til:

– Det blir også gitt 1 million kroner av «frisklivsmidlene» til Sagene bydel. Som i samarbeid med Lovisenberg sykehus og de andre bydelene som sokner til sykehuset skal utvikle et frisklivstilbud.

Helseministeren lurte også på om bydelen hadde tenkt å gjøre mer ut av tilbudet.

– Med mer penger er mulighetene mange, men vi har vi i første omgang tenkt å knytte til oss en stilling som psykolog, sa Bydelsoverlege Henning Mørland.

For alle

Bydel Sagene etablerte et lokalmedisinsk senter i 2010, hvor det er valgt en modell med allmennlegetjenesten og fastlegene som basis i senteret, med et tett samarbeid med andre kommunale tjenester.

– Dette er ikke bare et legesenter for alle, men driver også forebyggende arbeide. Ikke minst med tett oppfølging mot de kommunale gårdene som det er mange av i bydelen, og hvor vi vet det er store helseutfordringer, sier Helge Stoltenberg (Ap), leder i helse- og sosialkomiteen.

Styring

Senteret har valgt en driftsform hvor fastlegene er ansatt i bydelen, og ikke er selvstendige næringsdrivende. Som betyr at legene har fast lønn og at her er det ingen «stykkpris».

– Vi mener at dette gir bedre mulighet for styring, og at forholdene kan legges bedre til rette for at legene deltar i offentlige legeoppgaver. Som tverrfaglig arbeid og samarbeid med NAV og helse- og omsorgstjenesten, forteller bydelsoverlege Henning Mørland.

50 prosent av legenes tid brukes til ordinær allmennpraksis (6-800 listepasienter), og inntil 50 prosent til forebyggende legetjenester ved Helsestasjonen og bydelens øvrige helsetjenester.

Enklere

Bydelen vurderer at en slik organisering og rammefinansiering av legetjenestene bidrar til at pasienter med om fattende behov kan få et mer individuelt utformet tilbud, legene kan lettere prioritere ut fra faglige vurderinger og ikke av stykkprisbaserte finansieringsordninger.

Det blir også enklere for legene å følge opp personer som av ulike grunner faller utenom fastlegeordningen. Senteret blir også en sentral samarbeidspartner med spesialisthelsetjenesten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.