Gå til sidens hovedinnhold

Samler inn historie

Forskere fra universitetet i Oslo ønsker å høre hva du mener om din drabantby.

FURUSET: – Mange mener noe om drabantbyen, mange har bodd der og mange lager forestillinger om hvordan det er å bo der. Det er imidlertid bare blant de som faktisk bor i drabantbyene, og i dette prosjektets tilfelle blant de ca 9000 innbyggerne som bor på Furuset, at vi kan finne folk som kan fortelle oss om hvordan det faktisk er og har vært å bo der de bor, sier Per Jostein Vang, masterstudent i historie, ved UIO. Han har dette som sin prosjektoppgave.

Vang forteller at han selv forbinder Furuset med ishockey og Bjørn "Botta" Skaare, og ellers har verken særlige positive eller negative forestillinger om stedet.

– Det har lenge vært forskere med interesse for Groruddalen. På 70-tallet ble det skrevet rapporter som ga en negativ fremstilling av drabantbyene. De fokuserte på monoton arkitektur og problemer i skolene, og jeg tror mange innbyggere følte seg stigmatisert. Mitt prosjekt ønsker ikke å fortelle folk hvordan de har det, men ønsker å få folk til selv å fortelle hvordan de opplever det å bo på Furuset, sier han.

Vil snakke med deg

Masterstudenten skal se etter aktuelle informanter i nærmiljøet, og oppholder seg da på Furuset senter og området rundt. Førstegenerasjons innvandrere, andregenerasjons innvandrere, urinnvånere og innflyttere er alle aktuelle informanter for prosjektet.

– Jeg ønsker informanter som er så representative som mulig, og har delt informantene opp i disse fire gruppene. Men, det kan jo godt hende at jeg etter hvert må justere kategoriene, etter de opplysningene som dukker opp, sier han.

Åpne spørsmål

Intervjuene foregår gjerne hjemme hos informanten eller et nøytralt sted de føler seg sikre og kan fortelle om sitt livsløp. Forskeren skal ta utgangspunkt i spørsmål som er åpne og gjeldende for alle som blir spurt.

– Intervjuene er delt opp i to deler. Den første delen handler om livsløp. Intervjuobjektet blir for eksempel spurt om å fortelle om sin bakgrunn, hvor de vokste opp, når de flyttet hjemmefra, skoler de har gått på, andre steder de har bodd, hvorfor de flyttet til Furuset og hvilke fremtidsutsikter de har, forklarer han.

Andre del går ut på å stille spørsmål som angår forskerens problemstilling, om hvilket forhold innbyggerne på Furuset har til drabantbyen som sted og lokalsamfunn og hva som kjennetegner hjemstedet deres.

Forskeren håper folk ikke lar seg skremme av intervjudelen.

– Vi ønsker å ufarliggjøre vår bakgrunn som forskere. Vi skal presentere oss, og fortelle hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi gjør på Furuset. Tilværelsen min på Furuset blir å drive oppsøkende virksomhet. Resultatet skal være samtidshistorisk og være et bidrag til senere generasjoner, sier han.

Masterstudenten viser spesielt til at all materiale som samles inn ikke skal offentliggjøres med navn og andre personopplysninger. Alt er konfidensielt.

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut