*Nettavisen* Nyheter.

Satser på skoleåpning i 2016

Planprosess for nye Munkerud skole er i gang. Utdanningsetaten informerte skolens foreldre og ansatte torsdag.

MUNKERUD: Det var Harald Øvland og Nina Ullestad ved Utdanningsetaten som forrige uke informerte om skoleprosjektet. Etaten ønsker å ha foreldre og ansatte med i prosessen, slik at man unngår samme misnøyen som førte til at forrige prosjekt ble forkastet.

– Nå er vi helt i startgropen. Husk at det er i begynnelsen av prosessen at påvirkningsmuligheten er størst, sa Øvland. En brukergruppe er opprettet som skal jobbe med planene. I gruppen er foreldre og ansatte representert. Foreldrene er representert ved FAU-leder Solvor Berlin Boasson.

– Referater legges ut under FAU-fanen på skolens nettside, sa Boasson.

Skal rives

Etter massive protester fra flere foreldre og ansatte trakk byråden det opprinnelige forslaget om et kompaktbygg for 735 elever samt flerbrukshall og barnehage. Budsjettrammen var 500 millioner kroner. Forslaget ble trukket like før byggingen av skolen skulle starte.

– Vi drar lærdom av det som skjedde sist, og vi starter med helt blanke ark, sa Øvland. Tidligere har innsigelser fra byantikvaren mot å rive to av byggene forsinket prosessen. Rivespørsmålet er nå avklart.

– Rivesøknaden er vedtatt, og det er klart at det blir nybygg, sa Øvland.

To løsninger

Det skal utredes to alternativer til ny skole. Det første alternativet er en skole dimensjonert for 735 elever pluss flerbrukshall. Det andre alternativet skal kunne ta 840 elever, og inkluderer ikke flerbrukshall. Planer om barnehage på tomten opprettholdes.

– Det er stor befolkningsvekst i byen og spesielt på Nordstrandsplatået. Hvis man bestemmer seg for det andre alternativet så har vi blant annet diskutert bruk av Niffen (Nordstrand idrettshall) som en løsning, sa Øvland. En foreløpig fremdriftsplan skisserer 19.04.2016 som en mulig dato for ferdigstillelse av skolen. Oppstart av bygging er foreløpig satt til 19. mars 2014. De fire årene frem til bygging settes av til utredning av alternativer, regulering, kvalitetssikring og forprosjekt.

– Det er viktig å poengtere at dette er en foreløpig fremdriftsplan. Fremdriften kan påvirkes i begge retninger av brukergruppen, sa Øvland.

Skole i drift

Et viktig spørsmål blir hvordan man skal løse driften av skolen i byggefasen.

– En mulighet er å bruke eksisterende bygg eller paviljonger. Det er krevende, men det gjøres. Den største utfordringen er støy og støv, sa Ullestad. Tidligere vurderte man å bruke Ljabruhjemmet som midlertidig skole.

– Det er fortsatt en mulighet, sa Øvland. Rektor ved Munkerud skole Stein Arne Andersen kunne samtidig opplyse om at Undervisningsbygg har sagt seg villig til å utbedre de mest akutte behovene på skolen, som toalettfasilitetene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.