Seier for Kragskogen

Til tross for at bydel Vestre Aker sliter med å nå full barnehagedekning innen 2007, kan beboerne rundt Kragskogen puste lettet ut. Det blir ingen barnehage i Olav Aukrusts vei.

Vestre Aker: Det var bred enighet i Vestre Aker bydelsutvalg om at den lille grønne lungen i Kragskogen skal bevares. Flere naboer hadde møtt opp på siste bydelsutvalgsmøte for å vise sin motstand mot omreguleringen av tomten. Blant de som tok til ordet under åpen halvtime var Erlend Stokke fra Kragskogen Volleyballklubb, Anne Bryn fra Aksjon Vern Kragskogen og representant for Østre Kragskogen boligsameie, Nordre Kragskogen boligsameie og Sameiet Kragskogen terasse, Tor Morten Hauge.
- Vi ønsker at området skal omreguleres, men ikke til barnehagetomt. Vi vil at Kragskogen skal reguleres til varig vern, sa sistnevnte.

Når ikke målet

Beboerne fikk støtte fra BU- medlemmene:
- Vi skal nok nå full barnehagedekning på et tidspunkt, men vi ønsker ikke dette for enhver pris. Det er viktig å bevare slike friluftsområder i bydelen. På bakgrunn av at det finnes alternative tomter i området ønsker BMS- komiteen at Kragskogen ikke omreguleres til barnehagetomt, sa Gunnar Stavnes (h) fra talerstolen.
At Vestre Aker bydel vil nå målet om full barnehagedekning innen 2007, er en utopi. Per dags dato er 120 barnehageplasser under bygging. 200 barn står uten plass. Det vil si at 80 plasser mangler.

En helhetlig plan

- Vi sliter med å få til full barnehagedekning slik som ønsket. Det vil være helt umulig innen 2007 slik status er nå, sa bydelsdirektør Jan Hagen.
Økende fødselstall og stadig flere innflyttere til bydelen bidrar til at det vanskelig lar seg gjøre å nå målet.
- Dette betyr jo at det hvert eneste år må bygges nye barnehager for å følge utviklingen. Barnehageproblematikken er noe jeg tror kommer til å følge BU i mange år fremover, sa han.
Bydelsdirektøren la på torsdags møte frem en oversikt over barnehageprosjekter og alternative barnehagetomter.
- Jeg synes vi har sett enkeltsaker som har fått spesiell behandling i BU, og ønsker derfor legge frem syv- åtte tomter det kan være bra å jobbe videre med, sa Hagen.Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.