*Nettavisen* Nyheter.

Seksuelle overgrep på fest stadig mer vanlig

Oslo-politiets nye rapport viser endringer i seksualkultur. Det gir visepolitimester Sveinung Sponheim og politiinspektør Hanne Kristin Rohde mer kunnskap i etterforskning av voldtekt. Foto: FOTO: Vemund Sveen Finstad

Politiet la onsdag frem en ny rapport om voldtekt i Oslo. Den slår fast store endringer i seksualkulturen.

GRØNLAND: Politiet la onsdag frem sin rapport «Voldtekt i den globale byen - endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur», for et samlet pressekorps i politihuset på Grønland.

Det er femte gang Oslo-politiet legger frem en slik rapport. Sist var i 2007.

Visepolitimester Sveinung Sponheim sier politiet i 2007-rapporten la merke til en endring i overgrepsmønster, der festrelaterte voldtekter ble stadig mer vanlig. Dette er et mønster som har blitt mer tydelig i den nye rapporten.

– Mer kunnskap om offer og gjerningsperson brukes til å etterforske på en bedre måte, sier han.

Dyrisk gjerningsmann og passivt offer

Rapporten, som er utarbeidet av Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal ved Oslo politidistrikts strategiske stab, peker spesielt på en endring i seksualkultur. Den gir også et mer nyansert bilde av den tradisjonelle forestillingen om en aktiv, dyrisk gjerningsmann og et passivt offer.

– Jenter har blitt veldig aktive, og er aktive i de krenkelsene som skjer. Tvang og makt får en annen form, en form som er vanskelig å forholde seg til juridisk, sier Sætre.

Hun presiserer at dette ikke gjelder overfallsvoldtekter av den «gamle sorten», men at det blir stadig mer vanlig med voldtektsanmeldelser der det juridiske voldtektsbegrepet vanskeligere lar seg knytte til handlingen som har funnet sted.

Flest festrelaterte voldtekter

Det er store mørketall når det kommer til voldtekt. Politiet regner med at bare 10-15 prosent av alle voldtekter blir anmeldt. Det var 186 anmeldte voldtekter i Oslo i 2010.

– Den største kategorien av anmeldte voldtekter har skjedd i festrelaterte sammenhenger. Fellesnevnere er stort konsum av alkohol, man husker lite, det er ofte mangel på kommunikasjon og forventninger i forhold til hva som skal skje. Her kommer den nye seksualkulturen veldig sterkt frem, sier Sætre.

Hun forteller at denne kategorien kjennetegnes ved at de som avhøres er veldig åpne og tydelige. Skammen er blitt borte, og de involverte har ofte drukket veldig mye.

I 100 prosent av festrelaterte voldtekter er fornærmede beruset.

– Unge har fått en veldig leken seksualitet, og det er initiativtakende jenter i bildet, sier hun.

33. 3 prosent av alle anmeldte voldtekter er festrelaterte.

Relasjonsvoldtekter, der partnere, ekspartnere eller familiemedlemmer er involvert utgjør den nest største gruppen av anmeldte voldtekter. Disse anmeldelsene skjer som oftest i forbindelse med tvang, vold, trusler og våpenbruk. 25.3 prosent faller inn under denne kategorien.

Sårbarhetsvoldtekter, der mennesker med lav sosial status, som narkomane, prostituerte eller personer tilknyttet psykiatriske institusjoner er i bildet, utgjør 20.4 prosent av de anmeldte voldtektene.

Overfallsvoldtekter, der overgrep kommer som lyn fra klar himmel og ikke har noe med fornærmedes situasjon å gjøre, utgjør 12.9 prosent.

Siste kategori er «annet», som blant annet kan være mellom venner og bekjente i løsere forhold, eller personer man har truffet på sexdate-sider på internett. Ofte er det vold og trusler involvert i denne kategorien, som utgjør 8.1 prosent av anmeldte voldtekter

Kun 3.8 prosent av alle anmeldte voldtekter kategoriseres som «grove», med en strafferamme på 21 års fengsel.

Må stille ubehagelige spørsmål

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde sier politiet ikke kan forebygge mot voldtekt alene, og må få hjelp av andre samfunnsaktører.

– Vi må også stille noen ubehagelige spørsmål, og ett av de spørsmålene er hva som skjer når vi drikker oss sanseløst beruset. Konsekvensene er store, og en av konsekvensene er voldtekt, sier hun.

– Loven krever tvang, eller trusler om tvang for at det skal være en straffbar handling. Vi ser at noen forhold ikke er straffbare slik som mønsteret har blitt blant ungdom og voksne.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.