Selvaag vant i Silurveien

Slik tenker arkitektene seg Selvaags nye kontorområde sett fra Ullernchausseen. Skisse: Narud, Stokke, Wiig og Planleggere AS

Slik tenker arkitektene seg Selvaags nye kontorområde sett fra Ullernchausseen. Skisse: Narud, Stokke, Wiig og Planleggere AS

Byutviklingskomiteen sa ja til Selvaags kontorblokker i Silurveien.

Knut C. Fjerdingstad peker mot der hvor den høyeste blokken vil komme foran boligblokken. Høyden vil bli på linje med toppen av trærne i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

ULLERN: Byrådets innstilling om å godkjenne Plan- og bygningsetatens rammetillatelse for oppføring av fire kontorblokker i Silurveien overfor Ullern kirke, ble tatt til følge av byutviklingskomiteen.

Det ble gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, med formål "industri".

Venstre og SV stemte imot forslaget og pekte på at reguleringsplanen er fra 1978 og dermed hadde gått ut på dato, i og med betydelige endringer i området siden planen ble vedtatt. De ønsket en ny reguleringsplan for området.

Nesten ti år

Det har gått altfor mange år å få dette godkjent. Den siste utsettelsen skyldtes en formell feil som ble gjort for lenge siden. Vi er fornøyd med at byutviklingskomiteen står fast ved det de har vedtatt tidligere, men vi er ikke fornøyd med at dette har tatt nesten ti år, sier adm.dir. i Selvaag Eiendom Per Bomann-Larsen.

Tidligere var det planer om at Selvaags nye hovedkontor skulle ligge i Silurveien.

Vi sendte inn den første rammesøknaden for prosjektet i 2000. I mellomtiden har Selvaag på grunn av plasshensyn sett seg nødt til å få et annet hovedkontor på Løren. Rammetillatelsen er ikke knyttet til at vi må bygge. Her kan andre komme inn. Dette er et stort prosjekt, hvor vi også må få med oss andre brukere. Det er ikke tatt noen avgjørelse for når prosjektet skal bygges, sier Bomann-Larsen.

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har tidligere gått imot dispensasjonene knyttet til planene og fikk heller ikke planene til uttalelse før Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelse.

Utdatert reguleringsplan

Naboene har protestert mot etasjehøyden i hovedbygget og har også protestert mot dispensasjoner fra byggegrense.

Selvaag har fått dispensasjon fra gjeldende byggegrense og kan plassere høyhuset helt inn til gjeldende tomtegrense mot nærmeste boligblokk. I tillegg vil den store kontorblokken ha en høyde tilsvarende 10 etasjer. Selv om bygget er oppgitt å være på 6 etasjer er etasjehøyden mye høyere enn det som er fastsatt for boligblokker. Det viser også hvor utdatert reguleringsplanen fra 1978 er, som ikke setter noen grense for verken etasjehøyde og gesimshøyde. Resultatet blir at dette kjempemessige bygget blir lagt helt inntil turstien og blir en massiv skygge for naboene i den nederste blokken. De som bor i blokkene lenger bak vil også bli rammet av høybygget, sa talsmann for Generallunden boligsameie Knut C. Fjerdingstad til denne avis i 2007.

Naboene ønsket at høyden på hovedbygget ble redusert med én etasje.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.