Setter gamle opp mot psykisk syke

Østensjøs bydelsdirektør vil samlokalisere treffstedene for psykisk syke med Abildsø seniorsenter. Hvis politikerne heller går for arbeidsgruppens anbefaling ved Østensjø skole, mener hun seniorsenteret bør nedlegges.

Østensjø: En samlokalisering av de tre treffstedene for psykisk syke beboere i Bydel Østensjø har stått på programmet lenge, og ble sist behandlet av bydelsutvalget (BU) i mars. Da ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som nå har kommet frem til den konklusjonen at de tre treffstedene Multehaug, Loftet og Treffet bør samles i rektorboligen ved Østensjø skole.

Arbeidsgruppen mener dette huset egner seg best, til tross for at det har stått tomt i årevis og trenger omfattende rehabilitering og tilrettelegging for å kunne tas i bruk.

En samlokalisering i rektorboligen på Østensjø vil koste rundt 250.000 kroner i årlige leieutgifter, inklusive rehabiliteringen. Når man trekker fra utgiftene de har på dagens tre treffsteder ender totalen på 184.000 kroner i økte utgifter for bydelen.

For dyrt

Dette vil ifølge bydelsdirektøren bli for dyrt. I sin innstilling til BU, som behandler saken mandag 19. juni, skriver hun at bydelens økonomiske situasjon tilsier at det ikke er aktuelt med alternativer som medfører økte kostnader. Hun opprettholder derfor sin anbefaling om å samlokalisere treffstedene i Abildsø skoles rektorbolig, i sambruk med seniorsenteret, da dette kostnadsmessig er det beste alternativet.

I innstillingen påpekes det at bydelen allerede betaler 386.000 kroner i årlig husleie her, samtidig som besøkstallet er svært lavt og det er store ubenyttede arealer i huset.

Gamle mot syke

Dersom BU velger å gå imot bydelsdirektøren innstilling, og ta i bruk Østensjø skoles rektorbolig til fremtidig treffsted, skriver bydelsdirektøren at hun vil anbefale at aktivitetene ved Abildsø seniosenter avvikles og at leieforholdet sies opp. Dette fordi hun synes det er vanskelig å forsvare å skulle opprettholde så vidt høye kostnader i forhold til det svært begrensede antall brukere av stedet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.