Sier nei til OCCI

Denne skissen viser hvordan noen av naboene vil oppfatte utbyggingen.

Denne skissen viser hvordan noen av naboene vil oppfatte utbyggingen. Foto: Skisse: OCCI

SV sier nei til innovasjonsparken som byrådet går inn for ved Radiumhospitalet

Ideen er god, men prosjektet er for stort mener Heidi Rømming (SV). Foto: Foto: Karl Andreas Kjelstrup

MONTEBELLO: Det har vært store naboprotester mot planene for bygging av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Protestene er særlig rettet mot omfanget av utbyggingen og den forventede trafikkbelastningen i området.

Hensynet til lokalbefolkningen

– Sv støtter ideen om samlokalisering av skole, forskning og biotekbedrifter og et samarbeid med Radiumhospitalet. Det er en glimrende idé. Selv om vi har sans for plasseringen av innovasjonsparken er problemet at det er altfor stort i forhold til tomten. Prosjektets omfang feier hensynet til lokalbefolkningen til side, sier Heidi Rømming (SV) i byutviklingskomiteen i rådhuset.

Deler naboenes bekymring

I dag, onsdag, er byrådets innstilling oppe til behandling i komiteen.

– Vi mener at byggegrensen er for tett opp til naboene i nord. I det hele tatt tar ikke prosjektet med sin plassering, høyder på byggene, utforming og utnyttelsesgrad hensyn til omkringliggende boligbebyggelse. Dette har også Plan- og bygningsetaten påpekt. Vi deler naboenes bekymring når det gjelder økningen av biltrafikken i boligområdene. Dette er ikke godt nok utredet. Dessuten mener vi at utbyggingen rammer skoleelevenes tilgang til friarealer. Disse er ikke godt nok kompensert, sier Rømming.

Økonomiske interesser

Friluftsetaten mener byggegrensen går for tett opptil naturområdet.

– I likhet med Friluftsetaten mener vi byggegrensen må flyttes for å sikre områder som er registrert som viktige for biologisk mangfold, sier Rømming.

SV mener at prosjektet i for stor grad er preget av eiendomsselskapet OCCIs krav til lønnsomhet.

– Prosjektet er i for stor grad preget at økonomiske interesser. Vi ønsker en regulering som i større grad er basert på skolens, nærmiljøets og naturens premisser. Derfor forslår vi at planforslaget sendes tilbake til byrådet for ny behandling., sier Rømming.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag