Gå til sidens hovedinnhold

Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet

1. Mitt politiske engasjement ble vekket under den forrige EU-kampen før folkeavstemningen i 1994. Fortsatt er kampen for lokaldemokrati og mot EU noe av det jeg brenner aller sterkest for.

2. Av lokale saker er det en grønnere Groruddal - ikke minst gjennom et bedret kollektivtilbud. Det bør gå t-bane minst hvert tiende minutt både fra Vestli og Ellingsrudåsen. Toget gjennom Groruddalen må gå hvert kvarter. Tverrforbindelsene i dalen må bygges ut, og det må bli flere parkeringsplasser for biler og sykler ved kollektivknutepunktene. Utbygging av butikker bør tillates her for å skape gode og aktive nærsamfunn for lokalbefolkningen. For å få bedre kollektivtilbud og gjøre det mindre attraktivt å bruke privatbil er økt bompengeavgift eller veiprising nødvendig.
3. Foruten det jeg allerede har nevnt er Senterpartiet opptatt av å styrke den lokale velferden, legge forholdene til rette for små og mellomstore bedrifter og styrke kulturtilbudet. Dette er et Stortingsvalg og det viktigste Stortingspolitikerne kan gjøre er å gi kommunene og bydelene større frihet til å utforme en fornuftig politikk til beste for dem som bor der. Da må man gis større frihet til lokal beskatning, samtidig som de frie inntektene fra staten må økes. Hadde Senterpartiets alternative statsbudsjett fått flertall, ville Oslo i år hatt 439 millioner mer å rutte med. Dette ville gitt Oslo kommune mulighet til å styrke eldreomsorgen, ansette flere lærere, sikre og bygge ut kulturskoler, bibliotek og ungdomsklubber.
Senterpartiet har et hjerte for de små og mellomstore bedriftene de finnes det mange av i Groruddalen. Vi vil blant annet gi skattefri etableringsstøtte gjennom en statlig grunderbank, fjerne arbeidsgiveravgiften i tre år for nyetablerte kunnskapsbedrifter, sørge for at staten bidrar med fondskapital til investering i nystartede bedrifter og bruke det offentlige eierskapet til å sikre og skape nye arbeidsplasser.
I Groruddalen bor det barn, unge, voksne og eldre av mange ulike nasjonaliteter. Vi vil bidra til at det etniske og kulturelle mangfoldet i Oslo omfatter alle bydeler og motvirke utvikling av ghettobyer. Vi vil utvide ordninga med gratis barnehage for barn med innvandrerbakgrunn, kombinert med norsk og samfunnsfagopplæring for mødrene. Lag og foreninger som driver integreringsarbeid må gis økt støtte. Videre vil vi gi støtte til etablering og drift av kvinnenettverk blant innvandrere. Vi vil bruke innvandrerforeninger, skole og helsevesen til bevisstgjøring rundt tvangsekteskap.

4. Senterpartiet har desverre ikke vært representert i Oslo bystyre de siste årene. Med Senterpartiet representert på Oslo-benken etter valget vil dere få en representant som vil jobbe knallhardt for å utjevne de store forskjellene som fins i Oslo - mellom folk og mellom bydeler.

5. Jeg er daglig å treffe - enten på vår valgbod på Karl Johan eller på min arbeidsplass på Stortinget.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden