*Nettavisen* Nyheter.

«Sild i tønne»-stemming for barna

Barnehageutbyggingen i Nedre gate 3-5 i Oslo der Grünerhagen barnehage skal få fire nye avdelinger med tilsammen 60 barn medfører at utearealet pr barn vi etter utbyggingen være under halvparten av hva som er anbefalt:

Departementet har i sine merknader til barnehageloven § 10 gitt en veiledende norm for barns leke og oppholdsareal. De skriver bl.a følgende:

"Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørselsveier og lignende."

Med andre ord bør et barn under tre år ha 31,2 kvm uteareal og de over tre minst 24 kvm. Etter den nye planen vil det i Grünerhagens avdeling Nedre Gate være 14 kvm per barn, altså under halvparten av hva som anbefales for barn under tre år.

I tilfellet Grünerhagen barnehage bør det kreves at det utredes nærmere hvordan man kan tilrettelegge for nye barnehageplasser innenfor normen om uteareale, slik at dette forslaget ikke skaper en presedens som gir barn i indre Oslo by under halvparten av utearealet som barn ellers i landet har krav på. Selv om man jobber mot full barnehagedekning er det viktig at barnas helse og sikkehet ivaretas.

Ola Andersbakken

Grûnerløkka

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.