SiO-forkortelsen består

– Begge styrer har vedtatt at navnet skal være Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, med forkortelsen SiO, sier SiOs hovedstyreleder Fredrik Øren Refsnes (t.v.). Her sammen med Guro Fresvik og ordfører Fabian Stang.

– Begge styrer har vedtatt at navnet skal være Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, med forkortelsen SiO, sier SiOs hovedstyreleder Fredrik Øren Refsnes (t.v.). Her sammen med Guro Fresvik og ordfører Fabian Stang. Foto: ARKIVFOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

SiO og OAS ønsker å slå seg sammen, og har blitt enige om hva ny studentsamskipnad skal hete – dersom departementet sier ja.

Vestgrensa studentby er ett av SiOs studenttilbud i Oslo. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

OSLO: Styrene i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og Oslo- og Akershushøgskolenes Studentsamskipnad (OAS) fattet likelydende vedtak den 10. og 12. november om navn for en sammenslått studentsamskipnad.

– Begge styrer har vedtatt at navnet skal være Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, med forkortelsen SiO, sier SiOs hovedstyreleder Fredrik Øren Refsnes.

– Ut fra de kriteriene som lå til grunn for navneprosessen var dette det beste alternativet. Det arbeides også med ny logo, visjon og verdier for en sammenslått samskipnad.

Navn på tjenestetilbudene

Det ble også vedtatt at tjenestetilbudene til en sammenslått samskipnad skal bruke betegnelsen «Student» i sine navn, slik det dels praktiseres i dag, for eksempel «Studentbarnehagene».

– Det har vært lagt stor vekt på at studenter som målgruppe skal komme tydelig frem, sier Magnus Hovengen, styreleder i OAS.

Bokhandeltilbudet fra dagens Akademika og Penelope skal fortsette under navnet Akademika.

Forutsetter godkjenning

En forutsetning for sammenslåingen er positivt vedtak fra Kunnskapsdepartementet. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og Oslo- og Akershushøgskolenes Studentsamskipnad (OAS) leverte søknaden om sammenslåing til departementet i januar, med sikte på sammenslåing fra 1. januar 2011.

Grundig prosess

De to samskipnadenes kriterier for nytt navn var at det skulle inneholde ordet studentsamskipnad, henvise til geografisk område og være enkelt å forkorte.

Det nye navnet er resultat av en grundig prosess. En felles faggruppe fra OAS og SiO har gjennomført omfattende kartlegging og analyse av ulike alternativer. Det er også gjennomført navnekonkurranse for både medarbeidere, studenter og andre interesserte med mange gode forslag.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.