*Nettavisen* Nyheter.

Siste ord er ikke sagt

Torsdag var Samferdsels- og miljøkomiteen på befaring både i Prinsdal og på Myrer for å la seg orientere om skytebanesaken.

De som trodde siste ord var sagt i skytebanesaken, må revurdere sin oppfatning. Torsdag var nemlig vedtaksberettigede politikere på befaring både i Prinsdal og på Myrer.

Klikk på bildet for å forstørre.

Rune Gerhardsen og de øvrige ble møtt med røde flagg i snøen: "Nei til Prinsdal skytebane".

Klikk på bildet for å forstørre.

Jøran Kallmyr (FRP) redegjorde for sitt forslag om midlertidig skyting i Prinsdal.

Klikk på bildet for å forstørre.

Paul Vatne viste Rune Gerhardsen støyskjemaer for bearbeidet Prinsdal-bane.

Prinsdal/Myrer: Og de inntrykkene medlemmene av Samferdsels- og miljøkomiteen fikk på befaringen skal ytterligere påbygges 23. januar når det skal være høring om problematikken i Rådhuset.

Denne befaringer er for at komitémedlemmene med egne øyne skal få se de to stedene, sa komitéleder Rune Gerhardsen (Ap).

Meningen er at de skal kunne danne seg et bilde av saken.

Men både motstandere av skytebaner og representanter for Nordstrand Skytterlag benyttet anledningen til innspill. Og røde plakater på Prinsdalsbanen ga klare signaler om hva motstanderne mener: "Nei til Prinsdal skytebane".

Støydemping

På Prinsdalsbanen la skytterlaget frem sine planer for hvordan denne banen kan støydempes, og dermed være til vesentlig mindre sjenanse for naboer enn den er nå.

Skytterlaget er villig til å bekoste støydemping inntil ny permanent bane et annet sted kan være bruksklar.

Banemotstanderne fyrte opp med alle momenter både om gamle vedtak, faren med å ha en skytebane i et boligmiljø og selvfølgelig støybelastningen.

Jøran Kallmyr (FRP) har som Nordstrands Blad tidligere har skrevet, lagt frem privatforslag sammen med Øystein Sundelin (H) om fortsatt, midlertidig skyting på Prinsdalsbanen, og han fikk redegjort for sitt syn i saken.

Myrer

Tidligere har Myrer ved Åsland pukkverk vært foreslått som alternativt sted for ny skytebane, men dette ble lagt på is.

Nå har det kommet opp igjen, og komiteen ble derfor kjørt til dette stedet og det ble redegjort for hvordan en bane kan legges.

Også her er det argumenter både for og imot.

Skytterlaget mener de kan anlegge en bane hvor skytestøy nesten ikke blir merkbart.

Men representanter for beboerne på Bjørndal er skeptiske, og flere ga også uttrykk for bekymring både med tanke på turfolk og en fremtidig utbygging av Gjersrud/Stensrud.

Høring

Siste ord er langt fra sagt i saken. 23. januar blir det høring i Rådhuset, og her skal komiteen få ytterligere inntrykk fra alle parter.

Politisk ser det foreløpig ikke ut til at det er flertall for ny skyting på Prinsdalsbanen.

Hva Myrer-forslaget kan resultere i, er mer uvisst.

Etter høringen skal Samferdsels- og miljøkomiteen fatte et vedtak før hele skytebaneproblematikken igjen kommer til bystyret.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag