Situasjonen i Nav er uholdbar

Nordstrand Venstre avholdt sitt årsmøte tirsdag. Situasjonen ved Nav Nordstrand ble gjenstand for grundig debatt.

NORDSTRAND: Den gjenvalgte leder av Nordstrand Venstre, Karsten Gjefle, orienterte om den alvorlige situasjonen ved Nav Nordstrand. Flere av årsmøtedelegatene uttrykte bekymring for den lange saksbehandlingstiden.

Situasjonen i NAV Nordstrand er uholdbar. Folk må få det de har krav på, sier Gjefle.

Ber om orientering

Gjefle vil kontakte bydelsdirektøren for å be om en redegjørelse for status og utsikter til bedre løsninger ved bydelens Nav-kontor. Venstre-politikeren håper at bydelsdirektøren skal holde en orientering på møte i bydelens helse- og sosialkomité kveld.

Selv om NAV er underlagt departementet er det viktig at også vi lokalpolitikere utøver politisk press får å få fortgang, sier Gjefle og legger til:

Det er viktig å få på plass akutte løsninger for dem som faktisk har rett og krav på utbetalinger så får vi heller se på de langsiktige endringene som må til når krisen er løst, sier Gjefle.

Ønsker behandlingsfrist

Jeg synes at NAV Nordstrand kan sette en behandlingsfrist på for eksempel 14 dager fra de mottar søknad. Hvis ikke søknad er innvilget innen den tid, skal søker automatisk få utbetaling av dagpenger, sier Gjefle.

Nordstrand Venstres leder viser til at partileder Sponheim utfordret statsminister Stoltenberg til å se nærmere på en slik løsning. Statsministeren bekreftet at han ville vurdere en slik ordning med behandlingsfrist og automatisk utbetaling dersom fristen oversittes.

Dette kan være en enkel og ubyråkratisk ordning som kan bidra til at man raskere kan får ryddet opp i den vanskelig situasjonen som mange i dag opplever, sier Gjefle og oppsummerer:

Dersom man ikke rekker å behandle søknadene, men må behandle disse i etterkant, får man foreta en endelig avregning da. Det viktigst er at de som har krav på arbeidsledighetspenger, får det raskt. Det er dagens arbeidsledige som bærer den reelle kostnaden av finanskrisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.