*Nettavisen* Nyheter.

Siv: – Vil sikre de eldre verdighet

SIV JENSEN (FRP)

Se svarene fra Kristin Halvorsen her

Navn: Siv Jensen

Alder: 40

Bosted: OsloHva er din hjertesak før valget 2009?

En verdig eldreomsorg, der eldre får lovfestet rett til sykehjemsplass og omsorgstjenester når behovet oppstår. De eldre skal også sikres retten til valgfrihet. Det skal bli slutt på umyndiggjøringen av eldre.

Hvordan vil du styrke Oslo-politikken på Stortinget?

Det er viktig å få opp forståelsen for at Oslo - som landets hovedstad og største by - har en del utfordringer som krever spesiell oppmerksomhet fra de nasjonale myndigheter, f eks innenfor rusomsorg, integrering, samferdsel og krim.

Hva vil du til å gjøre for å styrke samarbeidetpå Oslo-benken?

Det er selvsagt viktig for meg at vi som er innvalgt fra Oslo snakker godt sammen over partigrensene. Selvsagt vil det være uenighet om løsningen på en del saker, ettersom vi kommer fra ulike partier, men det er veldig viktig at Oslo - benken kan jobbe sammen for å få satt Oslo - saker på dagsorden.

Hva ønsker du å gjøre for å styrke Oslo-skolen?

Oslo-skolen er allerede i en flott utvikling, men Frp ønsker å gi alle elever mulighet valgfrihet til å velge mellom et mangfold av skoler – ved å likebehandle offentlige og private skoler. Pengene skal følge den enkelte elev uavhengig av hvem som eier skolen. Dette fører til at det blir konkurranse om elevene, og kvaliteten vil styrkes.

Hva ønsker du å gjøre for helsevesenet?

Vi ønsker å overføre finansieringsansvaret for helsetjenester til staten, slik at kommunene ikke lenger skal kunne bli pålagt oppgaver som det ikke følger med finansiering til. Pengene skal følge brukeren til selvvalgt behandlingssted - privat eller offentlig. Vi vil også senke egenandelstaket.

Hva ønsker du parti å gjøre for kulturlivet i Oslo?

Kulturlivet blomstrer i Oslo, og det kommer det til å fortsette å gjøre. Det er viktig for Frp å legge til rette for at det skal være enkelt og fristende for små og store kulturaktører å legge veien innom Oslo. Det betyr f eks god infrastruktur, tilretteleggelse for økt samarbeid mellom næringsliv og kultur, innføre momsfritak for ideelle lag og organisasjoner og forenkle reglene for selvstendig næringsdrivende kunstnere.

Hva ønsker du å gjøre for samferdsel i Oslo?

Vi vil fjerne bomstasjonene i og rundt Oslo, og ikke akseptere innføring av den usosiale rushtidsavgiften. Bilistene har betalt inn nok penger til staten allerede, så dobbeltbeskatningen som skjer med bompengeinnkreving er unødvendig om staten tar nødvendig ansvar for veiutbygging. Fremskrittspartiet vil opprette et infrastrukturfond på 300 milliarder som blant annet vil bidra en storstilt satsning på samferdsel i Oslo-området. I tillegg er man nødt til å få på plass dobbeltspor på toget mellom Oslo - Ski raskere enn regjeringen legger opp til. Viktige prosjekter i Oslopakke 3 må gjennomføres og regjeringen må bidra.

Hva mener du om dages bevilgninger til Oslo kommune og bydelene her?

Frp mener det er helt nødvendig med en omlegging av inntektssystemet til kommunene. Oslo er en taper under dagens overføringssystem. Vi har i de siste fire årene foreslått en betydelig styrking av kommunenes økonomi. Vi vil styrke kommuneøkonomien for fortsatt å gi rom for utbygging av kommunalt tjenestetilbud innenfor sektorer som eldreomsorg og skole.Hva ønsker du å gjøre for å øke tryggheten i gatene i Oslo?

Vi vil prioritere mer ressurser til Politiet generelt, men det er også spesielt viktig at Oslo-politiet får nok ressurser til å kunne ivareta sine spesielle, og nasjonalt viktige oppgaver. Forbudet mot aggressiv tigging skal gjeninnføres, og det skal være mer synlig politi i gatene. Oslofolk, turister og andre skal kunne føle seg trygge i Oslos gater. Det må slås raskere og hardere ned på kriminalitet. FrP vil at det skal kunne opprettes et lokalt politi som prøveprosjekt i Oslo og de andre store byene i landet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag