*Nettavisen* Nyheter.

Skal bekjempe vold mot barn

Kjersti Holden (SV) ønsker at Gamle Oslo skal bli en foregangsbydel i kampen mot vold mot barn.

Hvert ellevte barn i Norge lever med vold i familien. Nå vil Gamle Oslo bli en foregangsbydel i arbeidet mot vold mot barn.

GAMLE OSLO: Vi må vise at vi tar problemet på alvor, det skylder vi ungene. Vi må tørre å snakke høyt om volden, sier SVs Kjersti Holden som sitter i Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteen.

Ydmykelsen er verst

Gamle Oslo SV fikk med seg samarbeidspartnerne Rødt og Ap på et felles verbalforslag om å gjøre bydelen til en foregangsbydel i arbeidet mot vold mot barn.

Forslaget ble vedtatt av et enstemmig bydelsutvalg 18. desember

Jeg har snakket med barn utsatt for vold som sier at det verste var ikke slaget i seg selv, men ydmykelsen ved å bli slått, og også det at andre voksne visste og ikke gjorde noe med det, fortsetter hun.

Må gå foran

Ifølge tall fra Redd Barna lever minst 100.000 norske barn med ulike former for vold i familien.

Politikerne må gå foran og snakke åpent om problemet, og samtidig sørge for at barnevern, helsestasjoner og andre instanser har de nødvendige ressursene til å følge opp barn i bydelen på en skikkelig måte, sier Randi Røvik (SV), nestleder i bydelsutvalget.

Dersom man mistenker at et barn blir utsatt for vold, skal man ikke være redd for å si fra. Folk vegrer seg for å bli blandet inn, men vi må alle ta ansvar. Å ringe inn en bekymringsmelding til barnevernet er ikke det samme som å anmelde noen. Barnevernet kan undersøke om familien trenger noen form for hjelp. Mange foreldre tar også selv kontakt med barnevernet eller andre hjelpeinstanser, forteller Holden.

Aldri barnas feil

I verbalforslaget ble bydelsdirektøren bedt om å legge fram en plan for hva som bør gjøres for å nå målet om å bli en foregangsbydel. Kjersti Holden oppfordrer også folk i bydelen til å ta kontakt og komme med innspill og forslag til forebyggende tiltak.

Ikke alle vet at alle former for vold mot barn er forbudt. Det trengs bevisstgjøring om hva vold er og hva det gjør med barna. Ikke minst er det viktig å understreke at det aldri er barnas feil at de utsettes for vold. Vi må forebygge volden, og samtidig konkret arbeide for å avdekke vold og gi barn den hjelp de trenger. Dessuten er det viktig å synliggjøre hvordan hjelp man kan få i bydelen vår og å avdekke om det trengs flere tiltak, sier Holden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.