Gå til sidens hovedinnhold

Skal bli en mobbefri skole

De kommende tre år skal Ekeberg skole delta i Redd Barnas prosjekt "Ingen Utenfor". Målet er å bli en mobbefri skole.

EKEBERG: "Ingen Utenfor" er et forebyggende arbeid for solidaritet, inkludering og elevmedvirkning. Ekeberg er den 38. skolen i landet som nå blir partnerskole sammen med Redd Barna.

– Vi har valgt å være med på dette for å få et bedre skolemiljø. Allerede i dag jobber lærere og elever jevnt og trutt med å fjerne all mobbing fra Ekeberg skole, forteller assisterende rektor Nina Jutkvam.

– Vi utdanner hvert år tolv elevmeklere fra 7. trinn. De har som oppgave å være aktive i friminuttene og gå inn i enkle konfliktsituasjoner blant skolens 560 elever, sier hun.

Mange valg

Cristine Hope i Redd Barna var til stede under skolens kick off mandag morgen.

– Grunnen til vårt engasjement er at barn forteller om mobbing og ekskludering som det verste i skolen. Vi stiller oss derfor spørsmålet: hvordan kan vi effektivt bekjempe dette? sier hun.

Elevene som er med i "Ingen utenfor" får en rekke aktiviteter å velge mellom. Redd Barna tilbyr tema som bli kjent, rettferdighet og urettferdighet, barnerettighetene, å dele, innenfor og utenfor, medbestemmelse, kjærlighet og fred, kommunikasjon, vanlige dager for barn i tre land, utfrysing på nett og sms og elevmedvirkning.

Ønskelapper

– Aktivitetene er laget slik at alle skal kunne delta. Elevene trenger ikke være flinke til å lese eller skrive for å si sin mening eller bli hørt, sier Redd Barnas representant.

Elevene på Ekeberg skole kunne hele forrige uke skrive sine ønsker på en lapp og feste den på et tre i skolegården. Noen av ønskene ble skrevet på ballonger som ble sluppet til værs mandag morgen.

Gode appeller

Under kick off 'et holdt blant annet elevrådsleder Joakim Zakarias Gjengstø fra 6. trinn appell sammen med andre elever.

– Vi skal nå arbeide med begrepene solidaritet, inkludering og elevmedvirkning, vi skal få kjennskap til FNs barnekonvensjon, vi skal utvikle et solidaritetssyn basert på menneskerettigheter og likeverd, vi skal inkludere andre og selv oppleve å bli inkludert, og vi skal få økt elevmedvirkning, fortalte han.

Og apropos elevmedvirkning. Kristoffer Holmen Dye sa blant annet:

– Barn og unges forslag til hvordan skolehverdagen kan bli bedre for elever er svært verdifulle på flere plan.

– Alle trenger ikke være bestevenner, men alle skal behandles med respekt og verdighet, var Johanne Øderud Vatnes ord til sine medelever før sangen "Antijantelov" lød langt utover Ekebergsletta denne mandagsmorgenen.

Reklame

Husker du disse to idiotene?