Skal bygge 100 boliger

For snart tyve år siden ble det regulert et område nord for Seterbråten skole med tanke på boligbygging.

Bjørndal:Selvaag har kjøpt området fra Oslo kommune med tanke på å bygge frittliggende eneboliger. Nå er det varslet igangsetting av planarbeid for området, og her kommer det frem planer om ca. 100 nye boliger.

Det opprinnelige byggeområdet er noe redusert, og i den forbindelse ønsker Selvaag å endre type bebyggelse fra eneboliger til rekkehus og flerfamiliehus.

Kjøreatkomsten vil være fra nordenden av Seterb råtveien.

I henhold til avtale da Selvaag fikk kjøpt tomten av kommunen har bydelen opsjon på tilbakeleie av 22 leiligheter. I henhold til samme avtale heter det at standard og pris på leilighetene skal være slik at den ikke er til hinder for offentlig tilskudd.

Saken kommer opp i bydelsutvalget på Søndre Nordstrand i kveld. Bydelsdirektøren innstiller på at bydelen skal være positivt innstilt på at arbeidet nå startes opp.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.