*Nettavisen* Nyheter.

Skal lære av københavnerne

Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret skal på tur! Foto: FOTO: ANITA

Oslos samferdsels-politikere reiser på tur neste uke, for å lære hvordan drosjenæringen best kan reguleres.

Klikk på bildet for å forstørre.

Rune Gerhardsen.

OSLO: Prisen er 55.000 kroner.

Det er samferdsels- og miljøkomiteens arbeidsutvalg som har lagt opp en studiereise til København 18.-19. januar 2011, kombinert med seminar om drosjenæringen i Oslo.

Taxi-organisering

Hensikten med studieturen er å sette seg inn i hvordan drosjevirksomheten er organisert i Københavnområdet og hvordan samarbeidet mellom myndighetene og næringen foregår.

Ved starten av reisen arrangeres det et seminar mellom komiteen og drosjenæringen, representert ved Norges Taxiforbund Oslo og drosjesentralene i Oslo, for å få aktuelle problemstillinger på bordet.

Mange som reiser

Deltakere på studiereisen er komiteens medlemmer, vamedlemmer, gruppe-sekretærer, komitésekretær, samt byråd for næring og eierskap og representanter for Norges Taxiforbund Oslo.

Reise- og oppholdsutgifter for komiteen, samt evt. tapt arbeidsfortjeneste vil bli dekket over komiteens budsjett, og er beregnet til ca. kr 55.000. Byrådsavdelingen og Taxiforbundet dekker kostnadene for sine deltakere.

Det opplyser samferdsels- og miljøkomiteen.

Annonsebilag