*Nettavisen* Nyheter.

Skal sikre parker

Oslo kommune ønsker å sikre tilgangen til grøntområder, som her i Sofienbergparken for framtida. FOTO: STINE MERETHE EID

Oslo forventes å øke med hundre tusen beboere de neste 15 åra. Det øker presset på grøntområdene.

OSLO ØST: Dermed har Plan- og bygningsetaten utarbeidet en egen plan for grøntarealer, som i disse dager er lagt ut for høring.

Forslaget legger opp til at markagrensa beholdes og at all bygging i hovedstaden dermed må skje innenfor denne. Det øker behovet for å sikre eksisterende og nye grøntområder særlig i indre by.

Grunlag

Planen skal fungere som oppdatert plangrunnlag for bevaring og videreutvikling av byens grønnstruktur. Den tar for seg det overordnede parksystemet, og mindre parker og grøntområder og det legges vekt på å sikre grøntdragene langs elvene.

Den store befolkningsveksten fører til stort utbyggingspress og større belastning på allerede eksisterende grøntområder.

Veksten medfører behov for nye boliger, arbeidsplasser, barnehager, skoler og annen service. Denne byggingen konkurrerer med behovet for grøntareal om de ubebygde arealene innenfor byggesonen.

I tillegg blir det behov for nye grøntområder. Plan- og bygningsetaten ønsker også å sikre sammenhengende grønne turstier.

Inviterer til møter

Grøntplanen er et samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten, Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten. Andre berørte offentlige etater, bydelene og ulike interesse-organisasjoner har også deltatt underveis i arbeidet, som startet vinteren 2008.

Etaten inviterer til åpne informasjonsmøter om Grøntplanen på to alternative dager, torsdag 20. august og tirsdag 1. september. Begge møtene holdes i Plan- og bygningsetatens lokaler i Vahls gate 1 kl. 18.30.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.