Gå til sidens hovedinnhold

«Skal vi ikke la beboerne bestemme fremtiden?»

Kl. 12:20 lørdag den 21. mai. 2011. la Ruter ut foreslag om ny T-banestrekning gjennom Oslo sentrum og skriver at en ny tunnel med stasjoner på Hammersborg, Bislett og Grünerløkka vil gi T-banenettet økt kapasitet til å møte framtidig trafikkvekst

I Aftenposten 29.04.2010 heter det bl.a. sitat: «Går det som Ruter vil, graves hele stasjonen om noen år ned under bakken. Det kan bli første skritt til å utvikle Majorstuen til vestkantens Oslo S.

En moderne supersentral i et helt ny underjordisk banesystem gjennom byen, med videre forgreining til Skøyen, Lysaker og Fornebu. Kanskje også som endestopp for jernbanetrafikken fra vest? Her kan togene slippe av pendlere, før de snur og vender tilbake mot Sandvika, Asker og Drammen. Utenkelig, sier kanskje du. Det er litt av poenget til samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) og Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen.»

Mange opplever nå at Ruter, med samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) og Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen i spissen, bla vil rasere hele det etablerte bo-området på Majorstuen, med store fall i eiendomsverdier, gjennom sitt Nye Oslo S forslag, og deres planarbeide for andre nye T-banealternativer med lav samfunnsnytte og høye kostnader.

En beboerønsket byutvikling på Majorstuen av bla. Sporveistomten, dagens over 50 dekar store sporområde, vil kunne gi mange milliarder i innkomster til kommunen, samtidig som vi får trivelige, tryggere og miljøvennlige nye områder for beboerne på Majorstuen med mange nye servisefunksjoner, boliger og arbeidsplasser.

Ruters ønske om å gjøre Majorstuen stasjon til nye Oslo S, slik at de uønskete miljøene rundt dagens Oslo S, Plata og Jernbanetorget lett trekkes opp i de sårbare boligstrøkene på Majorstuen. Det vi som beboere og velgere nå opplever synes å være et byråkratisk sterkt Ruter som egenmektig styrer en svak byråd.

Byråden skal gjennom sin funksjon ivareta byrådets eierskapsstyring i Ruter og er selskapets største eier i generalforsamling med 60 %. Vi kan ikke se at Akershus Fylkeskommune med sin eierdel på 40 % har vært til hinder for klokere valg.

Byråden for miljø og samferdsel ser ut til å bruke rapporter om beboermedvirkning og demokratiske prinsipper og verdier som foretrukket toalettpapir i byrådsavdelingen, i stedet for å lese om alle samfunnsmessige nytteverdier aktiv beboermedvirkning gir for hele kommunen.

Viser også til nylig utgitt rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) om «Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune» en rapport som synliggjør behovet for beboermedvirkning, en medvirkning flertallet av politikere Oslo kommune snakker varmt om, men som byråden for miljø og samferdsel åpenbart ikke ønsker.

Alt dette vi nå opplever må være trist for et parti som hevder å være for folk flest.

Byråden fremstår, i forhold til det gode arbeid FrP lokalt gjør, helt i utakt med eget partis program for kommunepolitikk, hvor det bla. heter at: FrP vil at man skal ha en sterkere grad av lokaldemokrati enn det tilfellet er i dag, slik at innbyggerne i de respektive kommunene selv kan påvirke hvilken vei deres lokalsamfunn skal utvikles.

For å få til dette, vil vi i større grad ha en anvendelse av folkeavstemninger og dermed gi innbyggerne en mer direkte innflytelse på utviklingen av sitt nærmiljø. FrP vil også jobbe aktivt for avbyråkratisering og mer effektiv og rask saksbehandling i kommunesektoren. Kommunen er en servicebedrift for innbyggerne, ikke en motpart.

Dessverre opplever vi at byråden, fra det partiet, som heder å være for folk flest, har utviklet seg til å bli beboernes og lokalmiljøets største motpart og økonomiske trussel.

Dette viser at vi trenger et nytt og langt mer lydhørt bystyre og byråd, med mange nye folkevalgte ombud, som dokumenterer vilje til å lytte til sine velgere og vise styringsdyktighet med Ruter. Byråden for miljø og samferdsel ser ut til å bruke rapporter om beboermedvirkning og demokratiske prinsipper og verdier som foretrukket toalettpapir i byrådsavdelingen, i stedet for å lese om alle samfunnsmessige nytteverdier.

Viser også til nylig utgitt rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) om «Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune» en rapport om medvirkning som flertallet av politikere Oslo kommune snakker varmt om, men som enkelte politikere i byrådet ikke ønsker …

Svein Danielsen

Majorstuen vel

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger