Gå til sidens hovedinnhold

Skanska vil ikke svare direkte

Skanska vil ikke svare direkte på hvorfor de har fjernet gjerdet, selv om selskapet gjennom sin advokat har lovet å la det stå.

HOFF: I forbindelse med at Hoff Terrasse Sameie saksøkte Skanska ble søksmålet trukket etter at Skanskas advokat to ganger i sitt prosesskrift skrev: «Saksøkte kommer ikke til å fjerne ytterligere deler av gjerdet eller hekken». I forrige uke rev Skanska hele gjerdet, uten varsel ifølge naboene og uten at partene var kommet frem til en minnelig løsning.

Skanska svarer slik på hvorfor gjerdet ble revet: «Skanska jobber nå med avsluttende utomhusarbeider på utbyggingen av St. Edmunds vei 37. Dette innbefatter også deler av regulert friområde som skal opparbeides til turvei ihht avtale med Oslo kommune v/ Friluftsetaten. Dette medfører riving av gjerde på Skanska Bolig sin eiendom mot Hoff Terrasse sameie. Vi er kjent med at naboer Hoff Terrasse sameie ikke ønsker arbeidene gjennomført, men vi må forholde oss til godkjente avtaler med kommunen i denne saken».

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot