Skjenking vakte debatt

Innehaver Shahid Iqbal, Gerd Larsen og Tone Kolsrud Larsen koser seg i solen på uteserveringen ved Funkis kro. Foreløpig må de gå inn klokken 22, men Iqbal håper at kommunen vil innvilge søknad om utvidet åpningstid ute til klokken 24.00.

Innehaver Shahid Iqbal, Gerd Larsen og Tone Kolsrud Larsen koser seg i solen på uteserveringen ved Funkis kro. Foreløpig må de gå inn klokken 22, men Iqbal håper at kommunen vil innvilge søknad om utvidet åpningstid ute til klokken 24.00.

Et knapt flertall i bydelsutvalget på Nordstrand støtter søknad om utvidet skjenketid ute for Funkis kro på Holtet.

HOLTET: Saken var til behandling torsdag under møte i Nordstrand bydelsutvalg (BU). Bydelen er høringsinstans i skjenkesaker, men har ingen vedtaksmyndighet.

Bakgrunn

Funkis kro sendte i mai en søknad til Næringsetaten om utvidet åpningstid ute til klokken 24.00 med skjenketid til 23.30. Per i dag har kroen åpningstid ute til 22.00 med skjenking til 21.30. Inne er det åpent til klokken 03.00 og skjenking til 02.30.

Ifølge alkohollovens § 1-7a kan kommunen ved vurdering av om bevillingen bør gis, blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

I Åpningstidforskriften av 03.05.2006 står det at serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom 01.00 og 06.00, mens uteserveringen skal holdes lukket mellom 22.00 og 06.00. Byrådet avgjør etter en konkret og individuell vurdering om et serveringssted befinner seg i eller utenfor boligområde.

Splittet

Tross manglende vedtaksmyndighet, satt denne saken følelsene i sving hos bydelspolitikerne torsdag. Med et knappest mulig flertall, sikret Høyre og Frp bydelens støtte til søknaden om utvidet skjenketid, men ønsket å begrense dette til uteservering langs husets fasade, og ikke på terrassen ved siden av bygningen.

Alle som kjenner dette området, må vite at det er et boligområde, sa Venstres Karsten Gjefle oppgitt. Haakon Brænden (KrF) appellerte til Frp på et rikspolitisk nivå.

Hvis Frp og KrF skal samarbeide må vi vise fleksibilitet. Jeg tror at Høyre og Frp vil sikre flertall i denne saken, men jeg vil henstille politikerne til å vise fornuft og ikke støtte søknaden, sa Brænden.

Ingen klager

Leder av bydelsutvalget, Sigbjørn Odden (H), viste til et vedtak fattet av arbeidsutvalget i 2006 som også støttet utvidet skjenketid ute for bydelskroen.

Det bor ingen i bygningen, og det er et lite stykke til nærmeste bolig. Stedet ligger dessuten midt i Ekebergveien, en vei med en del trafikk og støy, samt rett ovenfor trikkehuset. Hadde det ikke vært noen andre støykilder hadde det kanskje vært en annen sak. Men det viktigste er at vi så langt ikke har fått noen klager eller ytringer på at dette er problematisk. Dessuten har vi ikke mange samlingssteder her i bydelen. Og vi snakker ikke om servering hele natten, men frem til midnatt. Det synes vi høres greit ut, sier Odden

Under møtet ble det også påpekt at kroen har skjenketid inne til klokken 02.30, noe som skulle tilsi at serveringsstedet tidligere har blitt vurdert til å ligge utenfor boligområde.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Nyheter

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag