Gå til sidens hovedinnhold

Skolebehovsplanen – en dårlig reprise?

Østensjø BU mener den nye skolebehovsplanen skulle vært bedre utredet, og vil ikke nedlegge Manglerud vgs.

ØSTENSJØ: Da Østensjø bydelsutvalg (BU) behandlet skolebehovsplanen denne uken gikk de imot bydelsdirektørens forslag om å si ja til grunnskole i stedet for vgs på Manglerud.

Del på Facebook

BU ønsker fortsatt to videregående skoler i bydelen, og det var full enighet om at det er masse fordeler med å bevare kombinasjonen idrett og kultur på Manglerud vgs, der man har idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.

BU var i det hele tatt ganske så enig med alle innbyggerne som grep ordet i åpen halvtime på BU-møtet mandag 20. juni.

Vil ha 1-10 på Høyenhall

BU vil også bevare Høyenhall som barne- og ungdomsskole, og vil at byrådet skal se på muligheten for å bygge den ut med en ekstra parallell.

BU mener det er uheldig at Høyenhall skal være avlastningsskole for barn på Etterstad, Kværnerdalen, Ekeberg og Nordstrandsplatået, da de mener dette er topografisk vanskelig og vil gi økte trafikkproblemer.

Dårlig utredet

Ellers mener BU at bystyrevedtaket fra 2009 om ny utredning av skolebehovet i området ikke er tilfredstillende utført.

– Planen som ligger til høring nå er en gjentagelse fra forrige gang, med unntak av at de har spart Abildsø skole, ble det sagt under møtet.

Skole i Bølerlia 73?

BU påpekte også at det ikke er planlagt utvidelser i området Bøler-Skullerud, selv om det er behov for en ny parallell her.

De ser med bekymring på at elevene skal gå til andre områder i bydelen, og ber derfor om en utredning av muligheter for lokal kapasitetsøkning.

I den anledning ber de byrådet se på muligheten til å erverve Bølerlia 73 til skole- og/eller barnehageformål. Her er det som tidligere omtalt i Nordstrands Blad planer om ny dagligvarebutikk, noe lokalmiljøet er sterkt imot.

Vil bevare maleri

BU var ellers positive til utvidelsesplanene for Godlia og Trasop skoler, da de mener nybygg og utvidelser av eksisterende bygg i nærmiljøet er å foretrekke.

I forbindelse med byggingen av ny gymsal på Østensjø skole ber BU om at man vurderer å bruke den gamle gymsalen til samlingssal. Slik kan blant annet det berømte veggmaleriet «Seierherren vender tilbake» av Bjarne Ness bli bevart og gjort bedre tilgjengelig.

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra