*Nettavisen* Nyheter.

Skoler med strykkarakter

Så godt som ingen skoler i bydel Bjerke klarer å tilfredsstille Forskrift om miljørettet helsevern. Alle skoler skulle ha vært godkjent i 1998. På bakgrunn av disse forholdene driver skolene nå uten godkjenning.

Bjerke: Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager trådde i kraft 1. januar 1996. Alle skoler og barnehager skulle i henhold til forskriften godkjennes innen 1998. Situasjonen i bydel Bjerke i dag er at kun én av bydelens syv skoler oppfyller kravene i forskriften.
Jeg er ganske sikker på at det er samme situasjon i andre bydeler og kommuner, sier helsekonsulent Ståle Grøthe i bydel Bjerke.

Små mangler

Alle skolene har vært godkjent på vilkår fram til nå. Siden de ikke greide å rette opp de påpekte manglene innen den gitte fristen, ble godkjenningen trukket tilbake.
Det er få som har store mangler. Manglende godkjenning skyldes i de fleste tilfeller manglende rutiner og oppfølging av kravene i forskriften, sier Grøthe.
Blant de skolene som nå driver ulovlig er Bjerke videregående skole. Tilsynsrapporten setter denne skolen i kategorien av skoler med svært dårlige inneklimaforhold. Manglende ventilasjonsanlegg, trekkfulle vinduer som ikke kan åpnes, temperaturregulering som fungerer dårlig og fasader i dårlig stand er momenter som påpekes. Det ble avdekket fire avvik og gitt to anmerkninger. Bydelsoverlegen ba om en skriftlig tilbakemelding på vedtatte korrigerende tiltak i en handlingsplan innen 15. februar.
Det er liknende situasjon på samtlige skoler i bydelen. Noen steder er det større avvik som krever stor investering. Der stopper det på penger, sier Grøthe.
I tillegg til Bjerke videregående driver også Bredtvet videregående, Veitvet, Årvoll, Løren og Tonsenhagen skole uten godkjenning.
Alle skoler har fått frist til å komme med tilbakemelding og handlingsplan.
De som unnlater å sende dette risikerer at de straffes med bøter, sier Grøthe.
Ifølge forskriften kan skoler som har forhold som er direkte helsefarlige i verste fall risikere å bli stengt.
Det er ingen skoler i bydel Bjerke som risikerer dette, sier Grøthe.

Gode rutiner

Den eneste skolen som er fullt godkjent i henhold til forskriften er Linderud skole. Skolens rektor sier at han er veldig glad for dette resultatet.
Skolen er totalt rehabilitert i 2005, og det hjelper mye, sier Bjørn Ekren.
Det er veldig god belysning og et godt inneklima på Linderud skolen. Også utearealer tilfredsstiller kravene i forskriften.
Vi har utarbeidet et hefte om "Lærings- og oppvekstmiljøet på Linderud skole" som enkelt beskriver hvordan skolen ivaretar kravene i Forskrift om miljørettet helsevern. Det er også et organisasjonskart der det er beskrevet ansvar og oppgavefordeling på en grei og oversiktlig måte, sier Ekren.
Skolen har satt opp en arbeidsgruppe som tar vernerunder to ganger per år og vurderer rutinene.
Jeg er veldig glad for at vi har innarbeidet rutiner som fungerer, sier Ekren.
Linderud skole har til sammen rundt 620 barn fra første til tiende klasse. FAU og elevene har fått orientering om forskriften.
Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette, sier Bjørn Ekren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.