Skøyen i støpeskjeen

Her et bilde av Ruters visjon for området rundt Skøyen stasjon. Foto: PLACEBO EFFECTS/Ruter

Her et bilde av Ruters visjon for området rundt Skøyen stasjon. Foto: PLACEBO EFFECTS/Ruter

En ting er sikkert. Skøyenområdet står foran dramatiske endringer, men det vil ta tid.

En barkode mot sjøen kan bli realiteten med Vækerø stasjon.

Store endringer med overbygd stasjonsområde. Foto: Plan- og bygningsetaten

Byråd Ola Elvestuen (V) kunne konstatere at det var stor interesse for Skøyenseminaret. Foto: Vidar Bakken

SKØYEN: – Jeg ser for meg et Skøyen med kvalitet og et innhold som gjør at bydelen blir mer integrert med resten av byens befolkning, sa blant annet byutviklingsbyråd Ola Elvestuen (V) da Skøyenseminaret startet i Bydel Ullerns lokaler.

To viktige møter

Det har vært to åpne møter i Bydel Ullern som tar for seg utviklingen av Skøyen spesielt og konsekvenser for Bydel Ullern generelt. Møtet og seminaret om utviklingen av Skøyen trakk rundt 60 deltakere. Det samme gjorde et møte om utvikling av Fornebubanen, som også får store konsekvenser for Majorstuen/Bydel Frogner. Det er utrolige mange elementer som påvirker prosessene.

Les også: Hissig debatt om Skøyen

Utdatert plan

Skøyen har en gjeldende kommuneplan fra 1994, som er utdatert. En ny plan skal på plass. I denne er det en rekke momenter som skal hensynstas. Det er planer om ny bussterminal, T-banestasjon, E18 i tunnel, dobbeltspor jernbane og ny jernbanetunnel, omlegging av trikketrasé med mer. Ingen vet om alt blir realisert og ingen vet når de enkelte prosjektene eventuelt kommer på plass.

Les også: Rivende utvikling

Fornebubanen nærmest

Det som ser ut til å kunne komme på plass og bli realisert i overskuelig fremtid er Fornebubanen med utgangspunkt i Majorstuen. I og med at regjeringen ikke har øremerket midler til banen som er inne i Oslopakke 3, er det likevel uvisst om fremdriften i prosjektet. Høyre har heller ikke vært villig til å øremerke penger til banen om de skulle komme i regjeringsposisjon etter neste stortingsvalg, selv om de har vist vilje til dette tidligere.

Utvikling på kort sikt

På den annen side er det områder på Skøyen og langs Bestumkilen som kan utvikles med hensyn til boliger og næringsutvikling, samt utvikling av møteplasser, grøntstruktur og offentlige tilbud. Under Skøyenseminaret var dette tema for møtet, hvor blant annet Dark arkitekter skisserte muligheter og pekte på utviklingsområder i bydelen.

Les også: Dark vil "skape" nye Skøyen

– På seminaret var det seks arbeidsgrupper som kom med forslag til utvikling av Skøyen. Nå skal innspillene samles i et nytt mulighetsstudie, som så overlates til Plan- og bygningsetaten. Jeg føler at timingen er riktig med hensyn til at det kommer en ny kommunedelplan. Bydelen får være med å direkte påvirke planen. Vi er blant annet veldig fornøyde med det arbeidet Dark arkitekter har gjort for oss, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen.

Boliger langs Hoffselva

I gruppearbeidet ble det lagt vekt på å utvikle nye grøntområder og møteplasser for befolkningen, samt tilbud i området som kan gjøre Skøyen mer attraktivt som område å være i.

– Gruppene var mest opptatt av ting som kan gjøres uavhengig av T-bane, bussterminal, jernbane og E18. Det var også ønsker om å få flere boliger langs Hoffselva og åpne opp for siktlinjer mot Bestumkilen. Å få åpnet opp Hoffselva og ryddet denne ned mot Bestumkilen sto høyt på ønskelisten, sier Pedersen.

Viltoverganger

– Mange var også opptatt av å begrense høyden på planlagte næringsbygg. Det er viktig å styre prosessen med bygging av nye næringsbygg i og med at det et stort byggepress i området. Det var mange ting som ble berørt, blant annet hvor det er mulig å utvikle nye områder for allmennhetens beste.

– Da kommer vi ikke utenom potensialet som ligger i dagens båtopplag i Bestumkilen. Det vil ta tid å eventuelt få E18 i tunnel. Vi er opptatt av å gjøre strandsonen mer tilgjengelig for bydelens befolkning. I den sammenheng ser vi på om det kan bygges grønne «viltoverganger» over deler av E18, sier Pedersen.

Vækerø med høyhus

Under det andre møtet presenterte Plan- og bygningsetaten planprogrammet for Fornebubanen, strekningen Majorstuen-Lysaker.

– Fornebubanen vil få stor betydning for vår bydel. Vi fikk presentert reguleringsforslag som viser eventuelle konsekvenser av nye stasjoner langs linjen. Forslaget om stasjon på Vækerø vakte størst debatt. Her ser man for seg et knutepunkt med en betydelig fortetting med høyhus. Spørsmålet er om vi ønsker en ny barkode mot sjøen med høyhus. Bydelen vil nok gå inn for en moderat fortetting rundt stasjonsområdet, sier Pedersen.

Stasjon på Madserud

Et mer usikkert alternativ er T-bane-stasjon i randsonen av Frognerparken, ikke langt fra Madserudhjemmet.

– Det er under vurdering i og med den store avstanden mellom Skøyen og Majorstuen. Det må likevel være et befolkningsgrunnlag for stasjonen og her er det også tenkt at det skal skje en viss boligutvikling, sier Pedersen.

Skøyenseminaret og møtet om Fornebubanen henger sammen på mange måter.

– I begge sammenhenger opplever jeg at Plan- og bygningsetaten er veldig imøtekommende når det gjelder våre innspill. Vi blir hørt. Det viser at bydelsutvalgets initiativ er riktig og at det er viktig med god lokal forankring, sier Pedersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.