Gå til sidens hovedinnhold

Skryter av parkplanene

Et særdeles pietetsfullt, nøyaktig, nøkternt og balansert arbeid.

NORDSTRAND: Oslo Elveforum har mange godord å si om planskissen til skulptur- og kulturminneparken på Ekeberg.

– Vi slutter oss til idéen om at en vitalisering av denne delen av Ekebergskråningen, slik som antydet i planskissen, vil bidra til å styrke og berike bymiljøet i et samspill med det nye Bjørvika og med Middelalderparken, skriver Tor Holtan-Hartwig og Sigurd Tønsberg i et brev til Kulturetaten.

Kreativ formidling

– Vi legger vekt på at en tar sikte på å tilrettelegge for en kreativ og styrket formidling av byens arkeologiske kulturminner til et større publikum, sier rådgiverne.

De mener man nesten fristes til å foreslå parkbetegnelsen endret til Ekeberg kulturminne- og skulpturlandskap slik som antydet av Christian Ringnes på informasjonsmøtet.

Et godt grep

Oslo Elveforum er som seg hør og bør spesielt opptatt av vannplanene.

– Bruken av vannet i flombekken kombinert med små vannspeil, som estetiske innslag og som bidrag til å styrke det økologiske mangfoldet, synes vi er et godt grep.

– Det samme gjelder for det foreslåtte, større vannspeilet som med sin flate også kan brukes til å markere tidsdybden på samme måte som Middelaldervannspeilet, mener de.


– Generelt vil vi gjerne kunne tenke oss at vannelementet, stille eller sprudlende-, tas mer i bruk, i den grad dette kan skje uten å skade kulturminnene, avslutter Tønsberg og Holtan-Hartwig i brevet.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her