Gå til sidens hovedinnhold

Skryter av vannets venner

Hafslund Fjernvarme gir all ære til Østensjøvannets venner for at de nå har funnet en mest mulig skånsom løsning for fjernvarmetraseen.

ØSTENSJØVANNET: Onsdag i forrige uke var Byutviklings- miljø- og kulturkomiteen (BMK) i Bydel Østensjø på befaring av fjernvarmetraseen langs Østensjøvannet. Hafslund Fjernvarme (tidligere Viken Fjernvarme) stilte opp for å informere de folkevalgte om kompromisset de har kommet fram til i samarbeid med Østensjøvannets venner.

Her har vi jobbet mye med løsninger og fått god hjelp av Østensjøvannet venner, sier Sten Tore Bakken som er prosjektansvarlig i Hafslund Fjernvarme.

Østensjøvannets venner skal ha kreditt for den jobben de har gjort. De har vært en uvurderlig hjelp, uten dem hadde vi ikke kommet fram til så gode løsningen, sier Morten Schau som er informasjonsansvarlig i Hafslund.

Mest mulig i vei

Når rørene skal legges i bakken må det graves en tre til tre og en halv meter bred grøft. Opprinnelig var det tenkt å legge rørene gjennom Østensjø miljøpark, men da sa Østensjøvannet venner nei, og gikk inn i prosjektet med tanke på å finne mest mulig skånsomme løsninger.

Opprinnelig hadde vi tenkt å grave i miljøparken, men det skjønte vi fort at ikke var en god løsning. Nå skal vi grave mest mulig i vei, sier Sten Tore Bakken.

Traseen skal nå i all hovedsak gå i veibanen eller i fortauet langs hele Østensjøveien fra parkeringsplassen i sørenden til Bryn senter.

Ny gangvei

Det mest kritiske punket var kryssingen i sørenden av vannet. Her har Hafslund kommet fram til en løsning hvor rørene går under broen og er til minst mulig skade for den ømfintlige naturen i området. Fra broa skal rørledningen legges langs gangstien mot parkeringsplassen. Her skal gangstien heves for å unngå oversvømmelse.

De biologiske verdiene her er så begrenset at vi har tillatt det, men vi sa også at de så fort som mulig skulle tilbake til veigrunn, og det aksepterte Hafslund, sier Amund Kveim.

Traseen holder seg unna Almedalen og Huldreberget og det skal samtidig sees på muligheten for å åpne flere bekkeløp langs østsiden av vannet.

Trafikale problemer

Etter planen skal gravingen starte ved Bryn senter allerede i juli i år, med tanke på ferdigstillelse i juli 2009. Strekningen skal bygges etappevis.

Gravingen vil føre til en del trafikale problemer i Østensjøveien. Det legges opp til at det blir toveis trafikk i de mest trafikkerte periodene. Det er laget en egen plan for trafikkavviklingen under anleggsperioden og Hafslund lover å gå ut med informasjon til beboerne på strekningen.

I anleggsperioden vil det frustrere folk som bor her, men vi skal sørge for å informere, lover Morten Schau.

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra