Gå til sidens hovedinnhold

- Skuffende usaklig

- Ressursgruppens uttalelser i forrige uke er en lemfeldig omgang med fakta og fri flyt av synsing, sier nestleder i Korsvoll Idrettslag, Per Tøien.

Korsvoll: I forbindelse med den planlagte Korsvollhallen uttalte Christian Næss og Ressursgruppen seg i Nordre Aker Budstikke (NAB), i forrige uke. Korsvoll Idrettslag (KIL) mener Næss' uttalelser er "skuffende usaklige".
- Vi forstår godt at planene om en ny idrettshall både vil ha tilhengere og motstandere. Men de gjentatte forsøkene på å trekke motivene for en idrettshall i tvil, som Christian Næss gjør seg til talsperson for, er vanskelige å forstå, sier nestleder Per Tøien.
- En hall på Korsvoll blir et stort positivt bidrag i et aktivt miljø. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelser som "ønske om å rasere lokalmiljøet". Synet på hva som er et godt lokalmiljø kan vi være uenige om. Men debatten ville blitt så mye bedre om den ble holdt på et saklig nivå særlig fordi ingen sak er viktigere enn et godt forhold mellom alle som bor her, også i fremtiden, sier Tøien
- For det første var Næss selv ikke på det nevnte årsmøtet. Han hevder likevel at det i møtet ble fremmet forslag om en vurdering av flere tomtealternativer for en ny idrettshall - enn på selve Korsvollbanen. Og at disse alternativene ble nedstemt. En slik sak var ikke oppe. KIL har tidligere skrevet at de ønsker å arbeide for en hall plassert nord for Carl Kjelsens vei, vest for Maridalsveien og øst for Nilserudkleiva. Saken handlet om hvorvidt dette området burde utvides. KIL ønsker fortsatt ikke å signalisere at det vil engasjere seg aktivt for en ny hall andre steder i Nordre Aker, enn innenfor vårt kjerneområde. Det var det saken handlet om i møtet, sier Tøien.
- Hadde Næss deltatt på årsmøtet, ville han også fått med seg idrettslagets motstand mot en hall på den nåværende grusbanen. En slik plassering vil som Næss nevner forverre nærmiljøet både estetisk og trafikk- og parkeringsmessig. Og i tillegg ødelagt for nåværende viktige aktivitetsarealer for idrettslaget, sier nestlederen.
Han forteller at det andre forslaget som ble debattert i årsmøtet, var et samleforslag der flere av elementene som Næss trakk frem i forrige uke i NAB.
- Det er riktig at forslaget falt, men enkeltelementene var ikke til votering. For eksempel har KIL styrevedtak på at det ønsker å opprettholde og økonomisk støtte, en skøytebane på Korsvollbanen, sier Tøien.
Han forteller også at det i møtet kom frem at idrettsstyret ønsker en så lav hall som mulig.
Men for å oppnå støtte gjennom spillemidlene, må minimum indre takhøyde være syv meter. Årsmøtets intensjon er at den ikke skal være høyere enn klubbhusets takhøyde. Nettopp derfor er den foreslåtte plasseringen sør for Korsvollhuset mest gunstig, på grunn av høydeforskjellen til Åmotveien, sier Tøien.

Trafikk og parkering

- Idrettslag og nabolag ønsker ikke rasering av grøntområder, og har et felles ønske om best mulige trafikk- og parkeringsforhold rundt Korsvollbanen. Men noen ulemper vil en idrettshall medføre. Likevel kan det ikke være overraskende at et idrettslag som engasjerer og aktiviserer snart 1500 mennesker i et lokalmiljø, og som har en stor og aktiv håndballgruppe, ønsker å få til en etterlengtet idrettshall, sier Tøien.
Han forteller at KIL tror på en løsning med enveiskjøring, og plasser sør for den planlagte hallen. I tillegg parkering i en smal stripe langs banen på sørsiden.
- KIL håper og tror at egenfinansieringen av hallen vil ende på et nivå som gjør at den for den aller største delen vil bli brukt av klubbens egne lag og medlemmer.
- Får vi det til, betyr det at det først og fremst blir barn og unge fra lokalmljøet - "uten sertifikat" - som bruker hallen, sier Tøien.
- Kultur- og idrettsetaten har informert om at den ikke kan prioritere en utbedring av trafikk- og parkeringssituasjonen rundt Korsvollbanen. Idrettslaget tolker dette slik at trafikk- og parkeringsutbedring raskest vil skje dersom Korsvollhallen realiseres på Korsvollbanen. Det er imidlertid ikke KIE som har det kommunale ansvaret for trafikk og parkering - og det har selvsagt heller ikke idrettslaget, men vi ønsker selvsagt å utfordre og fremme medlemmenes ønsker best mulig, sier Tøien.

Langåsveien 20

- Og hva gjelder Næss' bekymring for fremtidige samarbeidsforhold med nærmiljøet - nærmiljøet er stort sett KILs medlemmer. Det er ikke et idrettslag og et nærmiljø men et idrettslag i et lokalmiljø, sier Tøien.
- Men vi er likevel enige med Næss i at det er på tide at bydelspolitikere og Plan- og bygningsetaten ser helheten i vårt lokalmiljø. Til forskjell fra Næss tror vi de gjør nettopp det. Det er tidligere gjort forsøk på å få regulert nabotomten Langåsveien 20 til allmennyttige formål eller boligformål. Med sin nåværende reguleringsstatus og høyst midlertidige opparbeidelse, har tomten ingen verdi for eierne (red. huskomiteen og idrettslaget). Med en omregulering vil tomten kunne realiseres til boliger eller til aktivitetsarealer for idrettslag og nærmiljø, sier Tøien.
Korsvoll skole kan ikke inngå noen avtale om bruk av en fremtidig ny idrettshall før hallen ligger der..
- Men det hadde vært et fint signal til fordel for hallen, og fremtidsrettet av skolen. Undertegnede har selv praktisert som kroppsøvingslærer og også ofte hatt 25 unger i aktivitet i den minste salen på Korsvoll skole. Jeg er sikker på at det ville være en stor forbedring av skolens kroppsøvingstilbud dersom en idrettshall hadde vært tilgjengelig for skolen eller SFO, sier Tøien.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter