Gå til sidens hovedinnhold

Skulle gjerne ha delt ut mer

Bydelsutvalget fordelte 450 000 kroner i frivillighetsmidler på Søndre Nordstrand.

HOLMLIA: Etter grundig behandling i kultur og oppvekstkomiteen gikk det lynraskt å fordele frivillighetsmidlene. Fra talerstolen var det mange politikere som uttrykte glede over å for en gangs skyld få være litt rundhåndet i en ellers trang bydelsøkonomi.

Dette føles bra, og vi vet at dette er penger som genererer mye aktivitet og som kommer bra med. Vi skulle gjerne hatt mer penger å fordele, sier komitéleder Trine Eskeland (Ap).

Komiteen hadde lagt mye arbeid i å komme til en rettferdig fordeling av midlene, og hadde lagt vekt på prosjekter som var inkluderende og favnet bredt.

Det ble delt ut 200 000 i frivillighetsmidler og 250 000 kroner i frivillighetsmidler for handlingsprogrammet for Oslo sør.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot