*Nettavisen* Nyheter.

Skulpturdrøm innen rekkevidde

Ringnes planlegger å plassere over 100 statuer i parken. Her er "Drømmersken" av Knut Steen.

Christian Ringnes er nå ett steg nærmere sin skulpturpark på Ekeberg.

Klikk på bildet for å forstørre.

"Kvinne med barn" av Per Ung

Klikk på bildet for å forstørre.

Christian Ringnes talte entusiastisk om sine planer i Ekebergskråningen under medlemsmøte til Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening i november 2007.

Klikk på bildet for å forstørre.

Skulpturparken skal dekke et område på 230 mål mellom Ekebergrestauranten og Ekebergsletta.

EKEBERG: Byrådet godkjente i går en avtale mellom Oslo kommune og Christian Ringnes om et forprosjekt for å utrede muligheten for skulptur- og kulturminnepark i Ekebergskråningen.

Vi har i dag tatt et første skritt på veien mot en ny attraksjon for Oslo. Dette er et fantastisk prosjekt, hvor vi får både skulpturpark og kulturminnepark. Dette er en fin måte å åpne dette flotte området for byens befolkning som et rekreasjonsområde. Jeg ser også for meg at dette blir fint å ta med seg skoleklasser hit for å oppleve kunst ute i naturen samtidig som de kan lære om skålgroper og gravhauger og andre fornminner som finnes der. Her har man et prosjekt som tar med seg det beste fra begge verdener, en privat investor, noe jeg som kulturbyråd kunne tenke meg flere av, samtidig som kommunen eier tomten. Dermed stiller kommunen og antikvariske myndigheter med kompetansen som kreves for at prosjektet skal bli bra. Det er et tungt fagmiljø som ligger til grunn for utvelgelsen av skulpturene, sier byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard, til Nordstrands Blad.

Vil hylle kvinnen

Det var i 2006 at Christian Ringnes fremmet et forslag overfor Oslo kommune om å etablere en skulpturpark i Ekebergåsen. Ringnes påtok seg å finansiere både etablering og drift av parken. Eiendomsinvestoren og småflaskesamleren Ringnes ønsket å etablere en park for å hylle kvinnen og tanken er at et området på rundt 230 mål mellom Ekebergrestauranten og Ekebergsletta skal romme over hundre kvinnestatuer.

Den planlagte gondolbanen, mellom det nye Munch-museet på Paulsenkaia og parken, vil knytte de nye kulturbyggene i Bjørvika sammen med skulptur- og kulturminneparken

Oslo kommune har stilt seg positive til forslaget og har siden hatt flere møter med Ringnes.

Kulturminner

Området der Ringnes ønsker å etablere sin kvinnepark, inneholder en rekke fredede kulturminner som helleristninger, gravhauger, skålgroper med mer. Tiltak i området er mest sannsynlig avhengig av dispensasjon etter kulturminneloven.

Kommunen ønsker derfor å gjennomføre et forprosjekt som skal utrede mulighetene for etablering av parken. Torger Ødegaard presiserer at arbeidet med parken skjer i nært samarbeid med Byantikvar og Riksantikvar.

Jeg synes det er spennende at dette prosjektet ikke bare skal handle om skulpturer med et feminint tilsnitt, men at kunsten, kulturminnene og landskapet spiller på lag i dette historisk interessante området, sier Ringnes i en pressemelding.

Sponsoravtale

Ringnes har inngått en sponsoravtale med kommunen som innebærer at stiftelsen C. Ludens Ringnes skal dekke kommunens utgifter med prosjektet, innenfor en ramme på 1 816 500 kroner i henhold til budsjett utarbeidet av Kulturetaten.

Målsettingen er at forprosjektet skal resultere i forslag til reguleringsplan for skulptur- og kulturminneparken, og videre at det inngås avtale mellom kommunen og Ringnes-stiftelsen om etablering og drift av parken. Dersom forprosjektet resulterer i en slik avtale om park, skal avtalen legges frem for bystyret for endelig avgjørelse.

Det er forutsatt at en kunstfaglig arbeidsgruppe blir etablert i forbindelse med prosjektet. Her skal blant annet Norsk Billedhoggerforening være representert som skal gi råd om utvalg og plassering av skulpturene.

Plan- og bygningsetaten er allerede i gang med å utarbeide en reguleringsplan for hele Ekebergområdet. Reguleringsplanen for skulptur- og kulturminneparken skal utvikles parallelt og bli koordinert med dette arbeidet. Forprosjektet varer fram til 1. oktober 2009.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag