Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir nasjonalparken i Østmarka

I dag vedtar byrådet forslag til nasjonalpark i indre Østmarka.

SKULLERUDSTUA: Lørdag formiddag møtte vi byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (V), og Sigmund Hågvar fra Østmarkas Venner.

– Har den omstridte ulvedebatten hatt noen innvirkning på byrådets beslutning?

– Nei. Det faktum at vi har et ulvepar på besøk, bare understreker den verdien marka har. Bynære områder må jo også ta sin del av ansvaret, sier Elvestuen.

Sigmund Hågvar supplerer:

– Østmarkas Venner holder seg formelt nøytral i ulvesaken. Vår oppgave er å informere mest mulig om ulven. Og så skal det sies; ulven oppholder seg i et lovlig område – innenfor ulvesonen. Ulvedebatten har i hvert fall bidratt til økt oppmerksomhet om nasjonalparken.

Mer uberørt

– Men Elvestuen – hvorfor nasjonalpark i Østmarka, og ikke i Nordmarka?

– Østmarka har større verneverdi fordi den er mer uberørt. Det er tett med skogsbilveier i Nordmarka, og det er mer skogbruk. Formålet med etableringen er å ta vare på naturverdier, rekreasjon og friluftsliv. Det gjenspeiler bredden i norsk natur, og det er et nasjonalt ansvar å ta vare på slike områder. Vi mangler en nasjonalpark i Østlandets skogsområder.

– Området er unikt. Får vi til dette betyr det et varig vern mot nye inngrep. Det betyr at befolkningen kan nyte skogslandskapets stillhet, og gå på oppdagelsesferd i ekte natur. Kanskje til og med titte ut av teltduken å se beveren om morgenen, sier Sigmund.

Forskjeller

–Vil publikum merke noen forskjell?

– Dagens turveier og løypetrasséer opprettholdes. Men nye skogsbilveier, skogbruk og andre tekniske inngrep vil bli forbudt. Halvparten av Oslos befolkning bruker Østmarka, og bruken er økende. En nasjonalpark vil føre til at området får høyere status og mer oppmerksomhet, påpeker Elvestuen.

Østmarkas ildsjel Hågvar smiler bredt.

– Vi i Østmarkas Venner håper at de øvrige kommunene vil være med på dialogen med Miljøverndepartementet, som allerede er positivt innstilt.

Forslaget til nasjonalpark i Østmarka omfatter et areal på totalt ca. 60 kvadratkilometer. Av dette eier Oslo kommune om lag 30 km2, Ski og Enebakk om lag 5 km2 hver, mens ca. 20 km2 er privat grunn.

LES OGSÅ: Får støtte til nasjonalpark

Reklame

Black Week: 12 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin nå