Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir økonomien i Bydel Nordstrand neste år

Solid økonomistyring gjør at Nordstrand bydel går ut av 2012 med et mindreforbruk på 51,3 millioner. Det kommer godt med i 2013.

NORDSTRAND: Byrådets kutt i tildelingen til bydelene innebærer at Bydel Nordstrand har 19,1 millioner kroner mindre å rutte med til neste år sammenlignet med 2012. Likevel skal ikke befolkningen i Bydel Nordstrand oppleve at tjenestetilbudet svekkes neste år.

Dette kan de takke bydelens solide økonomistyring de siste årene for. Også i neste års budsjett er det risikoavsetninger for å kunne justere tjenestetilbud ved behov, det være seg antall sykehjemsplasser eller behov for økt økonomisk sosialhjelp.

En risikopost for bydelen har vært barnevernet. Her er det avsatt en risikopott på 6 millioner kroner.

LES OGSÅ: Vil bytte ut Flexitransport med frivillige sjåfører på Nordstrand

Folkehelse i sentrum

Bydel Nordstrand finner også rom i budsjettforslaget til å styrke enkelte tjenester.

Det satses mer på forebygging og folkehelse. Dette har vært et arbeid som har vært høyt prioritert.

Gjennom URO-programmet har bydelens ansatte fått styrket sin kompetanse for å forstå og handle raskt når et barn har problemer.

Videre er det videreført styrking av forebyggende tjenester med økte stillinger på helsestasjon, ved botilbud, ved utekontakten og i barnevernet.

I tillegg kommer en ny stilling som folkehelsekoordinator og en kreftkoordinator.

Det foreslås også å styrke tilbudet til demente med nye stillinger knyttet til koordineringsarbeid, aktivitetstilbud og hverdagsrehabilitering.
I budsjettforslaget er det opprettet en stilling tilknyttet et prosjekt med å forebygge skolefravær

LES FLERE NYHETER FRA NORDSTRAND-OMRÅDET HER

Mer til vikarer

Det er også satt av mer til barnehagevikarer. Samtidig er det igangsatt en prosess der barnehageledelse skal samordnes der det er hensiktsmessig.

Bydelsdirektør Tove Heggen Larsen påpeker at budsjettforslaget helt klart bærer preg av stramme budsjettrammer.

– Når det likevel er rom for styrking av tjenester er dette et resultat av en grundig analyse av alle tjenester og hvordan disse kan gjøres smartere og rimeligere uten at det går utover kvaliteten, sier hun.

Budsjettforslaget behandles av BU 20. desember.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene