Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir osloskolen de neste ti årene

10 nye grunnskoler, 5 nye videregående skoler og en rekke omreguleringer av skolebygg. Det er fasiten for å møte Oslos enorme befolkningsvekst.

OSLO: I alle fall hvis Utdanningsetaten får det som den vil.

For i skolebehovsplanen som legges fram førstkommende fredag foreslås en rekke omveltninger i Oslo-skolen. Tiltakene gjøres blant annet for å møte den enorme befolkningsveksten i hovedstaden.

– Vi opplever nå den sterkeste befolkningsveksten siden krigen og i den neste planperioden (ti år, journ. anm.) får vi 17.000 flere elever. Av disse er 15.000 grunnskoleelever, sier utdanningsbyråd Torger Ødegaard.

Del på Facebook

Han forteller at det må bygges 600 nye klasserom og ansettes 1500 nye lærere for å imøtekomme befolkningsveksten.

LES OGSÅ: 210 nye elever til Tonsenhagen

LES OGSÅ: Skøyen får ungdomsskole

Ambisiøse mål for videregående opplæring

Samtidig har Oslo-skolen svært ambisiøse mål for den vidergående utdanningen. Dette kommer også til synes i skolebehovsplanen.

– Jeg ønsker at nitti prosent av alle elever skal bestå den videregående opplæringen. Det er langt mer ambisiøst enn regjeringens mål som er å få hele landet opp på Oslo-nivå, sier Ødegaard.

Per i dag er det 75 prosent som består videregående utdanning i Oslo, mens det tilsvarende tallet for Norge er 70 prosent.

For å øke andelen beståtte elever foreslår Utdanningsetaten å lage flere kunnskapssentra av Oslos videregående skoler.

Blant annet foreslås det en naturvitenskapelig videregående skole på Hersleb, i samarbeid med Botanisk hage og Universitetet i Oslo.

– Hersleb er lokalisert ved Botanisk hage og naturhistorisk museum på Tøyen, og derfor vil tilbudet fra Sofienberg utvides med studiespesialisering med vekt på biologi, zoologi og miljø, sier Ødegaard.

LES OGSÅ: Hersleb blir videregående skole

Nye kunnskapssentra på videregående

Torger Ødegaard

VIDEREGÅENDE SKOLE: Den gamle kunsthøyskolen i Ullevålsveien er foreslått som ny videregående skole for kunst og håndverksfag. (FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP)

I tillegg blir det egne videregående skoler for kunst- og håndverk, lokalisert i lokalene til den gamle kunst- og håndverksskolen i Ullevålsveien. Hit skal blant annet musikklinja på Manglerud og danselinja på Fagerborg flyttes, i tillegg til flere mindre kunst- og håndverksfag.

– Det er viktig å beholde disse fagene i Oslo, og derfor ønsker vi å samle dem i et kreativt miljø, sier Ødegaard.

LES OGSÅ: Musikklinja på Manglerud flyttes til sentrum og Fagerborg ferdig som videregående

Også Nordre Aker får et eget fagmiljø, i området Sogn/Blindern og Forskningsparken, der det planlegges en videregående skole nært knyttet til Universitetet i Oslo.

Denne skolen blir en kombinert videregående skole og ungdomsskole med mulighet for faglige utfordringer og forserte løp. Dette innebærer blant annet et unikt nettverk mot forskningsmiljøene som åpner for faglig samarbeid på akademisk nivå.

Det nye «Akademisk sentrum Nordre Aker» betyr blant annet at de videregående skolene Berg og Fagerborg flyttes til den nye skolen. Berg og Fagerborg skal igjen gjøres om til grunnskoler, hvis Utdanningsetaten får det som de vil.

For Ødegaard er tanken at man skal skape bedre samhold mellom videregående skoler og videre utdanning.

– Vi ønsker å organisere skolene på en slik måte at det legges til rette for læring. For å få til det handler det ikke bare om antall kvadratmeter og bygg, men om gode samarbeid med de beste miljøene. Da tenker man at det skal være sømløse overganger fra videregående skoler til universitetet, sier han.

Sterkere satsning på yrkesfag

Ødegaard trekker også fram en økt satsning på yrkesfag i Utdanningsetatens forslag til skolebehovsplan. Her ønsker man et nærmere samarbeid mellom næringsliv og yrkesfagsutdanningene.

– Vi ønsker å trekke næringslivet inn i skolen og la dem levere noe av innholdet, og for kompetanseheving av lærere. På den måten kommer næringslivet til elevene og man slipper å skulle ut å skaffe seg lærlingplasser, sier han.

I planen foreslås det også å bygge ti helt nye grunnskoler, fem helt nye videregående skoler. I tillegg planlegges 24 nye grunnskoleprosjekter og 6 nye videregående skole-prosjekter. Disse er først og fremst utvidelser av eksisterende skoler.

Ødegaard innrømmer at det er svært ambisiøse mål som nå legges fram for Oslo-skolen, men han mener det langt fra er uoverkommelig.

– Det kommer til å bli krevende, men vi kommer til å klare det. Det må det ikke herske noen tvil om, sier han.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus