*Nettavisen* Nyheter.

Slik kan det nye Bergkrystallen bli

SLIK KAN DET BLI: Slik kan nye Bergkrystallen bli hvis Eiendoms- og byfornyelsesetatens endelige planforslag blir vedtatt. Forslaget legger opp til 120-130 nye leiligheter. Foto: Alle skisser: EBY

Planforslag for Bergkrystallen er klart. Planen omfatter en langblokk, høyblokk i 13 etasjer, næringsbygg og barnehage.

ALTERNATIV 1: Illustrasjonen er foreløpig, og viser en mulig utforming av langblokka og uteområdene dersom en framtidig eier og Pynten borettslag velger å samarbeide om utviklingen.

ALTERNATIV 2: Foreløpig illustrasjonen som viser mulig utforming dersom en framtidig eier velger å utvikle eiendommen alene.

BERGKRYSTALLEN: Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arbeider med reguleringsplan for den kommunale eiendommen på Bergkrystallen ved T-banen.

Nå foreligger EBYs endelige planforslag, som oversendes til behandling i Plan- og bygningsetaten (PBE) i disse dager.

Planen forventes å bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av våren 2015 før den sendes til politisk behandling.

EBYs reguleringsplanforslag muliggjør minst to alternativer med hensyn til utvikling:

1. Et alternativ hvor kommunens eiendom utvikles alene.

2. Et alternativ som inkluderer naboeiendommen, og som legger opp til å etablere et felles grønt/uteområde der Pynten borettslag har sitt garasjeanlegg i dag. Pyntens nåværende p-plasser vil i tilfelle bli sikret på annen måte.

Forskjellen i de to alternativene ligger hovedsakelig i antall kvadratmeter bruksareal (BRA).

LES OGSÅ: Frykter ny høyblokk i 13 etasjer på Bergkrystallen

Dette er planene

Planforslaget legger opp til rundt 120–130 leiligheter. En langblokk i seks etasjer legges langs T-baneperrongen. I enden av blokken, mot Feltspatveien, foreslås en høyblokk i 13 etasjer.

En lavblokk i tre etasjer med næringsfunksjoner i eget bygg legges ut mot Feltspatveien.

Vis-à-vis dagens Rema-bygg planlegges en fireavdelings barnehage.

Bergkrystallen

I DAG: Dette er eiendommen EBY ønsker å utvikle, sett fra Narvesen-bygget mot dagens høyblokk og Rema. Foto: Kristin Trosvik

Planen foreslår at det skal etableres et offentlig torg og møteplass, samt uteoppholdsareal med trær, plen og skøytebane/ballbinge. Det skal også anlegges en kvartalslekeplass og sittegrupper.

LES OGSÅ: Her er førsteutkastet til Bergkrystallen Torg

Høring våren 2015

Dersom planen vedtas av Oslo bystyre, vil en endelig reguleringsplan foreligge og Oslo kommune ved EBY vil etter planen selge eiendommen.

Det er da opp til framtidig eier og Pynten borettslag å vurdere om et felles samarbeid er aktuelt eller ikke.

Planen forventes å bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av våren 2015 før den sendes til politisk behandling. De nærmeste berørte naboene ved styret vil bli varslet via brev fra PBE. Høringsperioden kunngjøres også i lokalavisen.

– Under høringsperioden har alle berørte parter/interesserte anledning til å komme med skriftlig innspill til planen – og slik medvirke i prosessen, sier Lis Merethe Homdal i EBY.

Innspill til planen skal sendes skriftlig til Plan- og bygningsetaten.

– Alle høringsuttalelser som sendes inn, vil bli vurdert av PBE. Det kan hende at det besluttes at nye endringer skal utføres i planforslaget, som følge av uttalelsene. Samtlige uttalelser som sendes inn, vil bli oversendt til politisk behandling sammen med planforslaget, sier Homdal.

Det er politikerne i Oslo bystyre som til slutt eventuelt vedtar reguleringsplanen.

LES OGSÅ: Støtter likevel kontorobygg og høyblokk på Lambertseter

Informasjonsmøte for naboer

EBY vil invitere til et åpent informasjonsmøte i starten av høringsperioden. På dette møtet vil EBY gjennomgå planen.

– Dette gjøres for å gi berørte parter/interesserte et best mulig grunnlag for å sende inn sine høringsuttalelser. I tillegg vil alle oppmøtte få anledning til å stille spørsmål, sier Homdal.

LES OGSÅ:

Naboer ønsker ikke 90 nye boliger på Munkelia

Vil stanse sykkelvei på Lambertseter

Trafikkaos i Mellombølgen: Tilløp til håndgemeng

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag