*Nettavisen* Nyheter.

Slik kommer lyntoget gjennom Nordstrand

FURUBRÅTVEIEN: Her planlegges et mulig tverrslag/anleggstomt for Follobanen. Foto: Foto: Nina Schyberg Olsen

Nye detaljerte kart for Follobanen er nå tilgjengelige. Hotellopphold kan bli aktuelt for enkelte beboere på Nordstrand i deler av anleggsperioden.

Klikk på bildet for å forstørre.

FOLLOBANEN: Det er denne traseen Jernbaneverket nå jobber ut ifra, med forbehold om enkelte endringer. Illustrasjon: Jernbaneverket

NORDSTRAND/SØNDRE NORDSTRAND: Planarbeid for nytt dobbeltspor Oslo-Ski (Follobanen) ble varslet av Jernbaneverket i januar 2010. Nå har det kommet fornyet varsel om igangsatt reguleringsarbeid.

Traseen som legges til grunn legges via Loenga ved Oslo S, det blir en sammenhengende dyp tunnel med to løp og banen skal følge en østre trasé inn til Ski.

LES OGSÅ: Fremtidens bane skal bygges

Flaskehals

Dagens Østfoldbane er en flaskehals inn til Oslo, og kapasiteten er mer enn hundre prosent utnyttet. Den nye Follobanen blir cirka 22 km lang, og gir økt kapasitet, kortere reisetid og bedre punktlighet.

Raskeste reisetid til Ski blir på 11 minutter.

Lokaltog skal fortsatt bruke dagens Østfoldbane, mens raske tog skal benytte det nye dobbeltsporet. Follobanen får Norges lengste jernbanetunnel på hele 19 km.

LES FLERE SAKER OM TRAFIKK I OSLO HER

Tunnelen

Tunnelen kan bygges ved å bruke konvensjonell sprengning, tunnelboremaskin eller en kombinasjon av begge metodene. Det planlegges for at begge metoder skal kunne brukes. Endelig beslutning om byggemetode tas i forbindelse med detalj- og byggeplan eller etter en anbudsprosess.

Endelig trasé, løsninger for rigg- og anleggsområder, samt plassering av nødutganger skal bestemmes som en del av planarbeidet.

Detaljerte kart er tilgjengelige i bydelshusene i Bydel Nordstrand, Ekebergveien 243 og Bydel Søndre Nordstrand, Rosenholmveien 22.

LES OGSÅ: - Bryndiagonalen bør bygges samtidig med Follobanen

Fremdrift

Jernbaneverket antar at reguleringsplanene blir ferdig behandlet av kommunene i 2012 eller 2013.

– Vi holder på med å utarbeide forslag til reguleringsplan, og den skal til behandling i kommunene i løpet av våren. Så skal den til offentlig ettersyn. Vi satser på å få en godkjent reguleringsplan i løpet av året, sier Svein Sørheim i Jernbaneverket.

Prosjektet skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring i 2013. Dette betyr at byggestart tidligst kan skje i 2014. Jernbaneverket har nå estimert byggetiden til 6 til 7 år, inkludert et halvt års prøvedrift.

LES OGSÅ: - Noen andre bør bygge Follobanen

Byggeperioden

Det planlegges ingen dagsoner gjennom Oslo.

– Men det må jo drives tunnel, så det blir noen tverrslag og anleggstomter, opplyser Sørheim.

Det legges opp til flere tverrslag (horisontal gruvegang) og anleggs- og riggområder i Søndre Nordstrand og Nordstrand bydeler. Tomtene som vurderes ligger ved Nedre Bekkelaget, Sjursøya, Furubråtveien/E18, Åsland og ved Bjørnerud. Sistnevnte tomt er mest aktuell ved tunnelsprengning.

– Hva slags tilbud får de som blir sterkt berørt av anleggsarbeidet?

– Det er jo særlig de som bor i nærheten av anleggstomter og tverrslag som kan bli plaget av støy i perioder. Hotelltilbud er vanlig, eventuelt innløsning av tomten hvis det er spesielt ille, sier Sørheim og legger til at det er for tidlig å si noe om hvilke husstander det dreier seg om.

– Nordstrand-området er jo tett bebygd, så noen blir berørt. Vi er allerede i gang med en prosess overfor dem som blir direkte berørt, sier Sørheim.

Mer informasjon og detaljerte kart finnes på http://www.jernbaneverket.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.