Gå til sidens hovedinnhold

Slik skal vi endre reisevaner

Mens klimaforliket ofrer tre linjer på bildeling som miljøtiltak, har Oslofirmaet ITS Tellus utredet muligheten, som kan fjerne 12.000 privatbiler ut av hovedstadstrafikken.

OSLO: Jeg synes det er et veldig bra tilbud, sier Håkon Klemetsen, som selv har vært med i Bilkollektivet i flere år. Sikkerhet, miljøvennlighet og tilgjengelighet har vært viktige kriterier selv om han innrømmer at bildeling til nå har vært for spesielt interesserte.

Vi har vel vært en gjeng med særinger, men hvis de får det til i et så stort omfang som de prøver nå, da begynner det jo å bli veldig interessant, sier Klemetsen.

Storsatsing

Hittil har bildeling kun vært en minigeskjeft i Norge, mens land som Sveits og Tyskland ligger langt foran. Nå kan imidlertid Norge og Oslo få en ledende rolle innen bildeling, takket være ideelt arbeid, ny teknologi og en økt interesse for transportformen.

Vi merker at interessen for bildeling er økende, og antall medlemmer stiger raskt, sier daglig leder i Bilkollektivet, Arne Lindelien.

Lindelien samarbeider tett med ITS Tellus, som står bak det som trolig kan bli en storsatsing på bildeling i Oslo.

Mens "klimakameratene" har brukt måneder på å komme til enighet, har nemlig daglig leder Richard Fossum jobbet iherdig med løsninger som gjør storskala bildeling mulig. Nylig ble et forprosjekt, laget av Rambøl og Civitas lagt fram. Leder av arbeidet, Anne Marstein konkluderer med at storskala bildeling kan føre til større klimafordeler en noen kunne håpe på.

Klimaeffekt

Vi mener det er stort potensiale for bildeling i Oslo, og ser det som stor sannsynlighet at rundt 60.000 kan benytte seg av det. Det kan bety at så mye som 12.000 privatbiler blir tatt ut av trafikk, noe som er en reduksjon på 4 prosent privatbilreiser i forhold til det Oslopakke 3 legger opp til, sier Marstein, men legger til at alt avhenger av tilgjengelighet.

For at folk skal benytte seg av bildeling må det være enkelt og fleksibelt. Den store utfordringen blir da å skape nok bilpooler, og samtidig en enkel teknologi, sier hun, og legger til at ITS Tellus er i tet på denne utviklingen.

Jeg har stor tro på ITS Tellus. De satser på en relativt enkel ordning, som gjør terskelen lavere for folk, sier Marstein.

Nye vaner

Bildeling har tidligere blitt kritisert som klimatiltak, fordi det satser på bil som framkomstmiddel. Marstein mener kritikken er feilslått.

Hensikten med bildeling er å få folk til å endre reisevaner. Derfor har ITS Tellus lagt opp til et bredt samarbeid med blant annet NSB, Ruter og Jernbaneverket. Det er viktig å forstå at bildeling ikke skal være en konkurrent til eksisternde kollektivtransport, men tvert i mot et incitament til å øke kollektivreisene, sier hun.

Offentlig støtte

Anne Marstein mener imidlertid det er en nødvendighet med offentlig støtte.

For å få dette til er det nødvendig med myndighetenes støtte blant annet til å skape den nødvendige infrastrukturen. Det er det bare myndighetene som kan gjøre, blant annet ved å legge til rette for biloppstillingsplasser ved kollektivknutepunktene. Slik stimulerer man til økt kollektivbruk også, sier hun.


Men hvor realistisk er det at storskala bildeling kan bli en realitet i løpet av kort tid?


Jeg er optimistisk, og klimatanken er veldig i tiden. Nå står det på den politiske dagsorden, og hvis man får med seg de rette personene, tror jeg man kan få det til i løpet av kort tid.

Reklame

Husker du disse to idiotene?