*Nettavisen* Nyheter.

Småpenger til Oslo Syd

Manglerudtunnelen er prioritert i neste planperiode, men ikke med penger til annet enn planlegging. FLYFOTO: Øystein Dahl Johansen

Det vil bare dryppe småpenger på veiprosjekter i Oslo syd i den neste planperioden i Oslopakke 3.

Klikk på bildet for å forstørre.

Sekretariatsleder Oslopakke 3, Henrik Berg (f.v.), vegdirektørTerje Moe Gustavsen, byråd for samferdsel, miljø og næring, Jøran Kallmyr (Frp) og fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad.

OSLO: – Dette vil gi positive virkninger for fremkommeligheten, miljøet og sikkerheten, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen da styringsgruppa for Oslopakke 3 la fram handlingsprogrammet for perioden 2010 til 2013.

Må låne 3,5 milliarder

I rammene ligger det en forventet bompengeinntekt og statlig og kommunal finansiering på 11,8 milliarder kroner. Styringsgruppa anbefaler i tillegg at det tas opp et lån på 3,5 milliarder kroner med sikkerhet i fremtidige bompengeinntekter.

Totalt er det planlagt å bruke 14,7 milliarder kroner på de prioriterte prosjektene i Oslopakke 3 de neste fire årene, men store deler av pengene er allerede bundet opp i pågående prosjekter, som Ulven-Sinsen, Bjørvika og Kolsåsbanen.

Styringsgruppa har ikke tatt stilling til om det kommer en prisøkning i bomringen, men det som er klart er at finansieringen av Oslopakke 3 er avhengig av en trafikkøkning i bomringen for å finansiere investeringene.

Først i vest

På prioriteringsliste for fireårsperioden står Kolsåsbanen, E18 Vestkorridoren, E16 Sandvika -Wøyen, Manglerudtunnel og riksvei 22 Fetveien. Med andre ord en kraftig prioritering av veien og kollektivtrafikken inn fra vest.

– Har dere nedprioritert prosjekter i Oslo syd?

– Det er veldig viktig at Vestkorridoren kommer i gang først. Det er Norges største køstrekning. Sammen med utbyggingen av dobbeltspor Oslo-Ski, samt Manglerudtunnel og Mosseveitunnel blir dette komplett, sier byråd for samferdsel, miljø og næring, Jøran Kallmyr (Frp) til Nordstrands Blad.

Manglerudtunnel

Kampen om Manglerudtunnel har pågått i mange år, og det kan se ut som man må vente mer. Selv om tunnelen står på den prioriterte listen for den kommende perioden, ligger det ikke midler til byggestart. Noe av grunnen til det er prosjektets dimensjoner og det faktum at man ikke er i gang med planleggingen ennå.

– Vi vil signalisere at vi ønsker å prioritere Manglerudtunnel, men vi får ikke plass til den i denne fireårsperioden fordi vi ikke har kommet så langt i planleggingen. Men dette er et av de aller viktigste veiprosjektene i Oslo, sier Jøran Kallmyr.

Manglerudtunnelen er beregnet til å koste mer enn fire milliarder kroner.

Miljøtunnel på Mosseveien ligger som tidligere kjent inne i planperioden fra 2014–2018.

Fortsatt kø

I september åpnet firefeltsveien fra Vinterbro til Assurtjern, men så lenge Ryenkrysset fungerer som kork, står køen. Dette vil trolig ikke bedre seg nevneverdig før Manglerudtunnelen står klar.

Kapasiteten på Mosseveien er nærmest sprengt, mens det er forventet en kraftig trafikkøkning på E6.

Byråden for samferdsel og miljø, Jøran Kallmyr (FrP), håper dobbeltsporet Oslo-Ski skal bli viktig for å dempe trafikkveksten.

– Dobbeltsporet vil være et viktig premiss og vil føre til et langt bedre kollektivtilbud som vil føre til at flere velger å sette bilen igjen hjemme, og ta toget i stedet, sier Kallmyr.

Avkjøring til Sydhavna

I løpet av fireårsperioden skal det bygges ny avkjøring til Sydhavna. Fra krysset skal det bygges en ny bro ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en 900 meter lang strekning for å få plass til et kollektivfelt.

Planprosessen har pågått lenge, men det er ikke avgjort hvilket av de tre planforslagene som blir valgt. I forslaget fra styringsgruppa er det satt av 380 millioner kroner til dette prosjektet, med sannsynlig oppstart i 2010–2011.

LES HVA NORDSTRANDS BLAD MENER OM SAKEN! Oslo Syd bak i køen

– Dette vil bety at vi får ei havn som har lett tilknytning til veinettet. Vi får en mer rasjonell trafikkavvikling i området og det vil spare Oslo for en betydelig miljøkostnad, sier Kallmyr.

Mer til kollektiv

46 prosent av investeringene de neste fire årene kommer på kollektivtrafikk og én tredjedel av bompengeinntektene vil gå til Ruter. Kollektivsatsingen innebærer at det tilføres 2,4 milliarder til drift og mindre investeringer, 1,5 milliarder til ferdigstillelse av Kolsåsbanen, 1,3 milliarder til oppgradering av trikk og t-baneinfrastruktur og 1,5 milliarder til mindre kollektivtiltak.

Totalt skal det investeres 6,7 milliarder kroner på kollektivtiltak i fireårsperioden.

Blant tiltakene i vårt område er den pågående oppgraderingen av Lambertseterbanen til metrostandard. Det er også bestilt 45 nye vogner som skal gi økt frekvens på t-baneavgangene.

– Økt frekvens er avgjørende for at folk setter bilen hjemme, sier Kallmyr.

Forslaget fra styringsgruppa skal i første omgang behandles i de respektive komiteer i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Dernest skal den behandles på Fylkestinget 29. oktober og i Oslo bystyre 21. oktober, før den sendes til Stortinget for behandling i november.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.