*Nettavisen* Nyheter.

Søk om bostøtte nå!

10. februar er ny frist for å søke om statlig bostøtte. Bostøtte er et tilbud for personer med lav inntekt og høye boutgifter.

Furuset: Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.
Du kan søke om bostøtte dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter, opplyser boligkonsulent Reidun Olsen.
For å motta støtte må husstanden enten inkludere en person under 18 år eller en person som mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon. Dessuten er det krav for både inntekter og boligen.
En familie på fire skal ikke ha inntekter som overstiger 216.000 per år. Uførepensjonister og etterlattepensjonister har øvre inntektsgrense på 190.000 per person.
Olsen anmoder de som kunne tenke seg å søke om først å forhøre seg om de er støtteberettiget.
Dersom noen er usikker om de i det hele tatt er støtteberettiget, bør de kontakte boligkontoret før de sender søknaden. Slik kan både vi og søkere unngå unødvendig merarbeid.

Krav til boligen

Kriteriene for statlig bostøtte har gjennomgått flere endringer de siste årene, og med de nye kriteriene har flere fått rett til bostøtte. I 2006 ble kravet om at boligen må være større enn 40 kvadratmeter fjernet for mottakere med attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeerstatning, grunn- eller hjelpestønad, midlertidig uførepensjon og langvarig sosialhjelp som eneste inntektskilde. Boutgiftstaket ble også hevet med 10 000 kroner per år for alle mottakere i storbyene.
Folk som søker bostøtte må vedlegge enten leiekontrakt eller dokumentasjon på faktiske lånekostnader og eventuell husleie for dem som bor i borettslag, sier Olsen.

Flere ordninger

Bostøtte er bare én av mange ulike støtteordninger. Dersom du lurer på om du har krav på bostøtte eller andre støtteordninger, kan du kontakte boligkontoret i Oslo kommune.
Søknader om bostøtte kan sendes inn tre ganger per år. Søknadsfrist denne terminen er 10. februar. Dersom du fikk bostøtte forrige termin, trenger du ikke søke igjen med mindre du får annen beskjed.
Eventuelle endringer i husstandens boutgifter og inntekter bør også meldes til på søknaden, sier Olsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.