Gå til sidens hovedinnhold

Søk om bostøtte nå!

10. februar er ny frist for å søke om statlig bostøtte. Bostøtte er et tilbud for personer med lav inntekt og høye boutgifter.

Ullern: Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.

- Du kan søke om bostøtte dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Boutgiftene må utgjøre cirka 30 prosent av inntekten, opplyser Inger Sjølie, boligkonsulent i Ullern bydel.

For å motta støtte må husstanden enten inkludere en person under 18 år eller en person som mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon.

Nye kriterier

Kriteriene for statlig bostøtte har gjennomgått flere endringer de siste årene, og med de nye kriteriene har flere fått rett til bostøtte. I 2006 ble kravet om at boligen må være større enn 40 kvadratmeter fjernet for mottakere med attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeerstatning, grunn- eller hjelpestønad, midlertidig uførepensjon og langvarig sosialhjelp som eneste inntekskilde. Boutgiftstaket ble også hevet med 10 000 kroner per år for alle mottakere i storbyene.

- Det kommer flere endringer i 2008, varsler Sjølie.

10. februar

Bostøtte er bare én av mange ulike støtteordninger. Dersom du lurer på om du har krav på bostøtte eller andre støtteordninger, kan du kontakte boligkontoret under sosialtjenesten.

Søknadsfrist er 10. februar. Søknaden kan enten sendes elektonisk på www.husbanken.no, eller sendes per post til boligkontoret i bydelen din. Hvis du bor i Ullern bydel sendes søknaden til: Bydel Ullern, Boligkontoret, P.b. 43, Skøyen, 0212 Oslo. Bor du i Vestre Aker bydel skal søknaden sendes til: Bydel Vestre Aker, Boligkontoret, 0754 Oslo. Dersom du fikk bostøtte forrige termin, trenger du ikke søke igjen med mindre du får annen beskjed.

Reklame

Dette gir du til morsdagen