*Nettavisen* Nyheter.

Søknaden er kommet

Byråd Merete Agerbak-Jensen mener at amerikanernes rammesøknad kan behandles uten opphold.

Søknaden om rammetillatelse for den amerikanske ambassaden har kommet. Byrådet har så langt ikke instruert plan- og bygningsetaten.

Huseby: Nei, vi har ikke vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten (PBE) vedrørende behandlingen. Den vil uansett ikke komme særlig langt i og med at søknaden kom like oppunder jul. Det er snakk om en stor og omfattende sak, sier byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen tirsdag morgen.

Ingen grunn

Saken om oppsettende virkning har vært oppe i gårsdagens møte i Byutviklingskomiteen og resultatet av behandlingene er ikke kjent før deadline.
Jeg ser ingen grunn til å gi noen beskjed til PBE før saken er formelt behandlet i byutviklingskomiteen, selv om det ser ut til å være et flertall for oppsettende virkning. Formelt sett vet vi ennå ikke hva som blir resultatet. Hvis komiteen ber om oppsettende virkning vil PBE få beskjed om å ikke behandle søknaden, inntil saken er ferdig behandlet i bystyret, sier Agerbak-Jensen.

Konsekvenser

I et brev til byutviklingskomiteen viser hun til at oppsettende virkning på søknadsbehandlingen vil få konsekvenser for amerikanerne, både med hensyn til finansiering av ambassaden og tidsperspektivet.
Vi mener at søknadsprosessen kan gå sin gang frem til en rammetillatelse. Ifølge våre juridiske eksperter gjør det ingen forskjell. Rammetillatelsen kan stilles i bero inntil saken er avgjort i rettssystemet. Kommunens eventuelle erstatningsansvar vil bli det samme.

Rimelig krav

Flere hevder at det hviler et større erstatningsansvar på kommunen om en rammetillatelse blir trukket tilbake.
Jeg er ikke ekspert på juss, men ifølge våre jurister er ikke det tilfelle. Jeg mener at det er et rimelig krav fra amerikanerne å få behandlet søknaden uten unødig tidsbruk. I verste fall kan ambassaden bli liggende i Drammensveien i ytterligere to år, hvis søknadsbehandlingen først kommer i gang etter rettsprosessen, sier Agerbak-Jensen.

I mars

Har byrådet tatt initiativ til å eventuelt finne andre tomtealternativer om ambassademotstanderne skulle vinne i rettsapparatet. Enkelte i bystyret har jo også sagt at det kan bli snakk om å ta opp igjen saken i sin fulle bredde uansett rettsutfallet.
Vi forholder oss til at det er bystyrevedtak om ambassade på Huseby. Det er også et spørsmål om hva amerikanerne vil gjøre i denne saken. Hvis byutviklingskomiteen kommer til oppsettende virkning, må amerikanerne få rett til å uttale seg om dette før behandlingen i bystyret. Dermed vil saken trolig ikke komme opp i bystyret før i mars, uten at det gjør store forskjellen, sier Agerbak-Jensen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.