Gå til sidens hovedinnhold

Sosialistene bremser barnehageutbyggingen i Sagene

Sagene Bydelsutvalgs bydelsutviklingskomité har behandlet en sak om et planinitiativ til barnehage på en tomt i Fernanda Nissens vei i Nydalen. Denne tomten har tidligere vært en industrifylling, og bydelsdirektørens innstilling var positiv til initiativet under forutsetning av at tomten renses for eventuell forurenset masse.

Slik rensing er en selvsagt ting fordi ingen får lov til å starte en barnehage i våre dager uten at tomtegrunnen er påviselig fri for forurensninger. Derfor er nettopp en barnehageutbygging det som skal til for å få tomten undersøkt og eventuelt renset. Den er for liten til næringsbygg og uegnet for bolig. Mesteparten av den er i dag regulert til industri, og en liten del er friområde, men ikke attraktivt turterreng. Bydelsdirektørens innstilling var da også positiv til planinitiativet og hadde ingen innvendinger annet enn å påpeke behovet for at grunnen er ren før det kan bygges barnehage på tomten.

Imidlertid mente det sosialistiske flertallet i komitéen at det måtte flere utredninger til omkring forurensningen av grunnen, og at det var uheldig at friområde blir omregulert til noe annet samt at biladkomst til tomten ikke endelig er avklart.

Omregulering av friareal er selvfølgelig uheldig, men i dette tilfellet er det snakk om ytterst få kvadratmetre, og det er heller ikke en veldig attraktiv del av friområdet langs Akerselva. Når det gjelder adkomsten til tomten må vi forutsette at det vil løses i
forbindelse med oppstart av planarbeidet.

Både direktøren, Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre mener at videre utredninger er bortkastet i og med at nødvendige undersøkelser uansett må gjøres i forbindelse med oppstart av barnehageetableringen.

Konsekvensen av det negative flertallsvedtaket kan dermed bli forsinkelse for barnehagen, og det skyldes det sosialistiske flertallets trang til å gi inntrykk av at de tar ansvar mens det som de i virkeligheten gjør, er å forpurre fremdriften i gode prosjekter.

Hans Otto Watne
nestleder Sagene FrP
medlem av Sagene BUs bydelsutviklingskomité (BYK)

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene