Gå til sidens hovedinnhold

Spennende fremtid for Skar

Fremtidig åsted for kommunal strutsepolitikk eller et utstillingsvindu for miljø, skole og kultur Oslo by kan være stolt av.

Skar: Tor Hammer, Tåsengutt og tidligere rektor ved Sollerudstranda skole, har i flere år stått i spissen for en gruppe entusiaster som ønsker å videreutvikle Skar militærleir innerst i Maridalen. Han har tidligere utviklet Sollerudstranda skole på Lysaker fra bakevje til utstillingsvindu, og mener Skar leir har fantastiske forutsetninger for å bli en stolthet for byen.
Hammers erfaring fra Sollerudstranda er at alt er mulig om du bare vet hvor du vil, og ikke lar deg stoppe av litt motgang. Den erfaringen trengs når det nå er Skar leir som står på agendaen. Leiren ligger i nedslagsfeltet til byens drikkevann; Maridalsvannet, og tillatelse til noen form for virksomhet her hvor avrenning til Oslos drikkevannskilde er fokus nummer en. Riktignok har Forsvaret hatt både helårsboliger for fastboende, messe og soldatkaserner her. Men nå når fortidens innbyggere først er ute, er det ikke gitt at Oslo kommune ønsker å åpne for ny virksomhet her, påpeker Hammer.

Må ha aktivitet

- Jeg mener vi ikke kan velge. Oslo kommune må kjøpe leiren. Deretter må det nedsettes et styre som får som oppgave å skape virksomhet her, sier Tor Øystein Olsen, leder i Maridalens Venner, med over 800 medlemmer i ryggen. Hans mareritt er at hele det store anlegget blir stående og forfalle, uten at kommunen klarer å bestemme seg for verken det ene eller det andre. Noen av bygningene er fredet, og er å finne på Byantikvarens gule og grønne liste, og her er mye unik historie fra 2.verdenskrig. Tyskerne bygde stort og spesielt i Maridalen.
- Det er mye å ta vare på av historie i leiren. En del av bygningsmassen er da også fredet. Men viktigst er å bruke bygningene og området til beste for Maridalen og for hele Oslo, sier Olsen.
Hammer er helt enig. Han mener spørsmålet om vann og avløp må løses raskt. I dag er det fullt mulig å bygge et anlegg med null-utslipp. Det handler først og fremst om penger, sier Hammer. Olsen følger opp: Vi er i et område med sterke industri-røtter. Forløperen til Raufoss Amunisjonsfabrikk lå i Skar Leir. Når vi snakker vern av Maridalen snakker vi om å ta vare på kulturverier innen landbruk og skogbruk, såvel som industri. Nå åpner det seg en unik mulighet for spennende ny virksomhet i Maridalen. En utvikling som bør styres av en stiftelse med representanter for Aksjonsgruppa for Skar Leir og fra kommunen, med et definert mandat fra Oslo kommune, sier Olsen.
Det er ikke få personer, grupper og institusjoner som kan tenke seg en fremtid i Maridalen. Aller mest spennende er det kanskje at store deler av norsk filmmiljø ønsker seg til Skar Leir. 41/2, et av Norges største filmproduksjonsselskaper, vil gjerne hit. Skar Leir byr på store haller - perfekt for produksjon av spillefilmer, kombinert med bygninger egnet for administrasjon og etterarbeid. Produsent Turid Øversveen og regissør Marius Holst er blant profilene som ønsker seg til Skar Leir.
- Vi ser for oss mye kultur her, fortsetter Hammer. Berømte komponister og internasjonalt anerkjente musikere fra bydelen ønsker seg hit Bugge Wesseltoft og Nils Petter Molvær er to av dem. Billedkunstnere ønsker seg hit. Vi tror det går an å lage en levende kulturpark der mange aktører utfyller hverandre og skaper noe nytt og spennende i norsk sammenheng, sier Hammer.

Undervisning

Hammer har bygd opp et helt nytt samfunn og egen pedagogikk rundt undervisningen ved Sollerudstranda. Han bygde molo for 100 småbåter der alle sa det var umulig å bygge på grunn av dårlig bunn. Han sier Sollerudstranda var et mye dårligere fysisk utgangspunkt for et stort prosjekt enn det Skar Leir er, og at den tidligere militærleiren roper etter å bli brukt. Han mener en "nær-leirskole" med korte besøk for Oslo-barn og Oslo-ungdom bare MÅ etableres her.
- Jeg er en aktiv bruker av Marka selv. Fordi jeg ble lært opp til å bruke Marka som gutt. Tenk å få bruke Skar som porten til et Marka-liv for alle som vokser opp i Oslo. Vi må få rive alle gjerdene rundt leiren. Vi må sørge for at leirskolens deltakere kommer hit og får vandre rett inn i noe av det flotteste vi har i Norge. Her kan de fiske ørret og bade. Billigere og bedre og mer miljøvennlig enn de fleste andre steder, fordi veien er så kort og naturen så flott, sier Hammer.
- Dette er jo ikke egentlig Maridalens Venners prosjekt, selv om vi har et ønske om å få til en snarlig avklaring nedfelt i foreningens årsplan. Men jeg er entusiastisk, jeg er det, erkjenner Olsen. Han mener det vil være feil å rasere bygningene i leiren. Enda verre blir det om bygningene blir stående inntil naturen tar over.
- Eneste fornuftige alternativ er å finne en ny bruk for militærleiren. Det betyr at Oslo kommune må inn. Og at man må tillate ny aktivitet i området. Vi skal selvfølgelig ha fokus på forurensning og miljøvern. Men å si nei til alt er strutsepolitikk, sier Olsen.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot