*Nettavisen* Nyheter.

Sporveien satser høyt

Oslo Sporveier ønsker massiv utbygging på Majorstuen stasjon. Planene møter massive protester.

MAJORSTUEN: Jo flere boliger, jo mer penger kan Oslo Sporveier tjene på området over dagens sporanlegg på Majorstuen.

Av de tre forslagene om utbygging som nå vurderes, er det derfor Sporveiens forslag som har klart størst boligmasse. Plan- og bygningsetaten (PB) har ved to anledninger krevd at Sporveiene reduserer omfanget av utbyggingen.

Stiftelsen Byens Fornyelse forslag "Bykarre" baserer seg på lav og tett bebyggelse. Vi vil gå noe mer i høyden og dermed få mer luft rundt byggene. Dette mener vi er best, særlig med tanke på beboerne, sier Arne Kåre Jonasen, eiendomsutvikler i Oslo Sporveier.

Høyhus

På eiendommen ser Sporveien for seg blant annet fire bolighøyhus som slanke tårn fra 14 til 16 etasjer. Videre planlegges det et hotell på 19 etasjer mot et nytt torg bak Majorstuhuset.

I reguleringsforslaget er det også avsatt 15.000 kvadratmeter øremerket handel og næring. Parkeringsutbygging vil kun ta høyde for stedets nye beboere. Nåværende stasjon ønskes flyttet nordvestover, utenfor Ring 2.

Hvordan dette til slutt blir seende ut, avhenger i stor grad av hvor Majorstuen stasjon blir liggende. Men se på Byporten, hvor næringslokaler fører inn mot et stasjonsområde. Det fungerer jo perfekt, sier Arne Kåre Jonasen, eiendomsutvikler i Oslo Sporveier.

Trussel

At næringslivet i Bogstadveien ser på prosjektet som en trussel, har han moderat forståelse for. Gamle Valkyrien stasjon ble i sin tid til grunnet en rasulykke under bygging av tunnelen. Jonasen mener det er innlysende at næringslivet i Bogstadveien savner denne.

Bestemmes det nå å legge den nye Majorstuen stasjon tilbake i dette område, vil jo det være et kupp for det lokale næringsliv. Rett og slett et kupp, sier Jonasen.

Avslått

Jeg mener bestemt forslaget til Oslo Sporveier er avvist fra Plan- og byggs side. Overfor oss har etaten for eksempel forsikret at det nye reguleringsforslaget ikke skal ha mer en 5000 kvadratmeter avsatt til handel og næring, sier Andreas Melander, leder av Majorstuen og Bogstadveien næringsforening.

Melander ser for seg flere mulige løsninger på Majorstuen.
En mulighet er å la T-banen gå i tunnel under nåværende Majorstuen stasjon, og først dukke opp igjen i området rundt Frøen. Han understreker at løsningen forutsetter at Homansbyen stasjon bygges, noe han også sier det er politisk vilje til å få gjort.

Undersøkelser som Sporveiene har gjort, som viser det ikke er behov for stasjonen, mener Melander bygger på helt feil data.

Sporveiene gjorde en undersøkelse hvor de på forhånd viste hvilket svar de ville ha. Da er det ikke spesielt vanskelig å få nettopp dette svaret, sier Melander.

En annen mulighet Melander liker, er det omtalte planforslaget "Bykarre". Stasjonen legges da tilbake mot Valkyrie plass, men Melander vil i så fall ha oppgang til gateplan på begge sider av Kirkeveien.

Oppgitt

Uansett, forslaget ligger nå til behandling ved Plan- og bygningsetaten. Der har det ligget i lang tid, noe som møter liten forståelse ved Sporveiene.

Vi er litt oppgitt over PB. Fremdriften i hele prosjektet er dårlig. Det kan virke som om alt rett og slett har stoppet opp, sier Arne Kåre Jonasen, eiendomsutvikler i Oslo Sporveier.

PB kan opplyse at de nå i første omgang må se på hvorvidt de forskjellige reguleringsplanene i det hele tatt er gjennomførbare. Deri ligger en avklaring av de trafikale utfordringene som vil komme.

Å utrede disse forslagene er en møysommelig prosess. Vi er nødt til å knytte til oss en rekke fageksperter for å kunne få dette til. Denne prosessen tar tid, sier senioringeniør Freddy Lyvad i PB.

Etterslep

Området rundt T-banestasjonen på Majorstuen er den siste store eiendommen Oslo Sporveier skal selge. Gammel gjeld gjør at de vil selge unna så for som mulig.

Sporveiene har forpliktet seg til å bidra med 600 millioner for å dekke et vedlikeholdsetterslep på T-banen. Det var hovedgrunnen til at vi måtte forsøke å selge denne eiendommen så fort som mulig. Men uten en godkjent reguleringsplan blir jo verdien av tomten deretter.

Så resultatet av den lange behandlingstiden hos Plan- og bygningsetaten, blir at det er Oslo kommune som må ta den regningen, sier Jo Inge Kaastad, planlegger/sivilingineør ved Oslo Sporveier.

Kaastad kan videre fortelle at Homansbyen stasjon, som ble vedtatt bygget av et enstemmig bystyre i 1997, ikke vil bli prioritert av Sporveiene.

Vi er nødt til å vurdere nytteverdien opp mot kostnadene når det gjelder Homansbyen stasjon. Slik vi ser det har vi så mye annet vi må prioritere, så denne stasjonen vil ikke bli en realitet i overskuelig fremtid, sier Kaastad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag