Stålsett æret med St. Hallvard

Sist fredag mottok Gunnar Stålsett St. Hallvard-medaljen. Juryen beskriver brobyggeren Stålsett som en verdig medaljemottaker.

Sentrum: - Utrolig inspirerende og positivt å motta denne medaljen, sa Røa-beboeren Gunnar Stålsett.
Han la ikke skjul på at han synes det er en stor ære å motta St. Hallvard.

Verdifull innsats

- St.Hallvard-medaljen innebærer rettferdighet, og oppmuntrer videre til internasjonalt arbeid, arbeid for å bekjempe hiv-aids epidemien og religion for fred, sier Stålsett.
Medaljen ble overrakt den tidligere biskopen av byens ordfører, Per Ditlev-Simonsen. Under sin tale sa Ditlev-Simonsen blant annet;
- I vedtektenes paragrafer heter det "St.Hallvard-medaljen tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse". Når man i disse datatider gjør et søk med de såkalte søkemotorer på internett på navnet til dagens St.Hallvard-mottaker, kommer man opp i det formidable tall, 65 500 treff. Da skjønner en fort at det er mye man kan si om han som får tildelt St.Hallvard i år, sa Simonsen.

Politiker Stålsett

Stålsett har gjennom sin karriere som biskop i Oslo, fra 1988 til 2005, hatt en spesiell nærhet til Oslo-politikken, og han har sittet som både vara- og medlem av Oslo bystyre over flere år. I tillegg har han hatt en rekke norske og internasjonale kirkelige verv. Simonsen beskriver Stålsett slik i sin tale;
- I løpet av dine år i bispesetet var du kirkens tydeligste stemme i Norge. Med din varme og ditt engasjement fikk du innpass i og ble lyttet til i kretser der kirkens menn og kvinner ellers ikke så lett når frem, sier han og fortsetter;
- Oslo har vært en viktig arena i ditt virke. Men du har klart å kombinere ditt engasjement for utkant-Norge der du kommer fra, med et like stort engasjement for det urbane Oslo. I tillegg har du også i høyeste grad vært en verdensborger. Disse tre dimensjonene har fulgt deg og det du har stått for. Og det sier mye om hvor vidt du har favnet.

Stolt

Medaljeoverrekkelsen ble gjennomført med en rekke kjente ansikter, bekjente og familie tilstede, og Stålsett høstet stor applaus.
- Denne medaljen skal jeg bære på meg ved alle høytidlige anledninger, smilte Stålsett.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.