Staten tapte mot romfolket – nå vil de ha dem tvangsflyttet

Beboerne i teltleiren ved Sognsvann vil ikke flytte, og anker kjennelsen om at Statbygg kan fjerne leiren.

Beboerne i teltleiren ved Sognsvann vil ikke flytte, og anker kjennelsen om at Statbygg kan fjerne leiren. Foto: Arkivfoto: Vidar Bakken

Oslo byfogdembete har avvist statens krav om fjerning av tre teltleirer ved Sognsvann. Nå vil Statsbygg begjære dem tvangsflyttet.

"Statsbygg tar kjennelsen til etterretning og vil nå begjære ordinær tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven, slik det ble gjort sist sommer. Statsbygg har allerede varslet beboerne i teltleirene i tråd med lovens krav", heter det i uttalelsen Statsbygg sendte ut fredag ettermiddag.

Det var tidligere på dagen vg.no kunne melde at Oslo byfogdembete mener romfolket ikke er til ulempe for andre eller gjør skade på området.

Ville ha dem vekk

Staten hadde i utgangspunktet bedt om å få leirene fjernet med en kjennelse fra november som rettslig grunnlag. Den gang fikk Statsbygg gjennomslag for å fjerne en større leir.

Namsmannen mente imidlertid at det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for at det dreier seg om de samme personene som forrige gang og har nektet å ta kravet til følge, opplyser vg.no, som kan fortelle at Staten deretter fremmet begjæring om midlertidig forføyning om umiddelbar fjerning av beboerne. Og den begjæringen fikk de altså avslag på.

Frykter forsøpling

Statsbygg argumenterte med at det er grunn til å anta at fjorårets forsøpling og ansamling av avføring på Sognsvann vil kunne gjenta seg, og at staten måtte kunne komme beboerne i forkjøpet – og staten "som grunneier må kunne få gjennomført sin rett uten å avvente at hans eiendom er blitt kraftig forsøplet".

Statsbygg anførte også at teltingen ikke er forenlig med allemannsretten: «Allemannsretten forutsetter også at teltingen ikke forvolder nevneverdig skade eller ulempe, og det som her skjer er ikke forenlig med den betydelige forurensning av området leiren har ført med seg, med tilsvarende uheldige konsekvenser for sanitærforholdene». De mener dessuten at området ikke er fjerntliggende utmark, og at det dermed bare kan være tillatt å tele i to døgn der.

– Innordner seg alminnelige normer

Telternes advokat, Cecilie Schjatvet, mente det er helt feil å likestille leiren ved Sognsvann med leiren som var der i fjor høst. Hun påpeker at hennes klienter kommer fra et helt annet sted i Romania, "og disse har et temmelig annerledes forhold til håndtering av hygiene, søppel og matlaging", anfører hun. Hun understreker at denne gruppen sigøynerne som har teltet på plassen siden mai, er en gruppe som innordner seg det man kaller alminnelige normer for god adferd.

"Det er en omskiftende gruppe sigøynere som gjerne er der i kortere tidsrom, i mangel på andre oppholdssteder, og som innordner seg alminnelige normer for god atferd" påpeker advokaten, som også opplyser at gruppen ikke teller mange teltbrukere. Hun peker også på at «de er alle voksne og har alle lovlig opphold i Norge med gyldige ID-papirer i samsvar med norsk utlendingslov og EØS-retten".

– Dokumentert i stemoderlig utstrekning

Heller ikke byfogden syntes staten hadde klart å dokumentere at teltgruppen kommer til å forsøple og skade omgivelsene rundt seg. Byfogden peker på at statens fotodokumentasjon av forholdene i stor grad er knyttet til leiren som var ved Sognsvann i fjor, og mener staten "bare i stemoderlig utstrekning har fremlagt dokumentasjon for leirbruken i 2013 der det påvises en viss grad av forsøpling eller frimodig toalettbruk på statens grunn rundt Sognsvann."

Byfogden synes heller ikke at retten har hatt tilstrekkelige bevismessige holdepunkter for bruk av åpen ild i området, og peker også på at de tre teltleirene befinner seg i et svært lite beferdet gjennomgangsområde.

"Retten kan etter en samlet vurdering av skade- og ulempebetraktningene, om enn under tvil, ikke se at staten har sannsynliggjort det lovbestemte krav om at det her foreligger vesentlig skade, eller vesentlig ulempe", konkluderer Oslo byfogdembete.

Det er romfolkets advokat svært fornøyd med.

– Vi førte våre bevis, og det var viktig for romfolket å føle at de fikk opplyst staten bedre. Det bidro til det positive utfallet, som jo er veldig viktig for dem, sier Schjatvet til NTB.

Statsbygg har foreløpig ikke bestemt seg for hvorvidt de vil anke saken:

– Nå skal vi gå igjennom premissene i den avgjørelsen retten har tatt for å se om vi skal anke. Vinner vi ikke fram, vil vi begjære en utkastelse, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.

Ble fjernet

Mens romfolkene som har satt opp teltet på Statsbyggs grunn, får bli der inntil videre, ble en leir i går fjernet på grunnen som Bymiljøetaten har ansvaret for, kan osloby.no fortelle. Avisen skriver at en leir med rundt 30 personer ved Sognsvann ble fjernet og opplyser at Bymiljøetaten har ansvaret innenfor markagrensa, mens Statsbygg har ansvaret utenfor.

dittoslo.no var i høst med Rusken-general Jan Hauger i leirene som holdt til ved Sognsvann i november. Den gang ble befaringsgruppen møtt av rundt 30 telt i ulike deler i skogen, telt som altså senere ble fjernet.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.