*Nettavisen* Nyheter.

Stemoderlig behandling av rutebussen i Oslo

Hver dag fra klokken seks om morgenen og til midnatt kommer 280 busser kjørende over Årvoll/Tonsenhagen og stanser på holdeplassen på broen over Trondheimsveien ved Linderudsenteret. Da det ikke er noen busslomme og det er en heltrukken sperrelinje, blokkerer altså bussen her 280 ganger daglig.

Selvsagt stressende for en bussjåfør som må ta seg tid til passasjerer som kanskje tar litt tid. På ett minutt er køen ganske stor. Noen tuter og noen kjører forbi selv om det er forbudt. Ved denne holdeplassen har fortauet en bredde som er tilstrekkelig bredt til å lande et lite fly.

I trikketraseene er tydeligvis ikke penger et stort tema når veien tilrettelegges og holdeplasser bygges.

Det har skjedd mye bra i kollektivtilbudet i Oslo. Mange holdeplasser er blitt bedre. Elektroniske skilt forteller hvor langt unna transporten er. Mange viktige gatekryss har fått innebygget prioriteringer for buss og trikk. Det har blitt flere bussruter og hyppigere avganger. Bussene er av høy standard og motorene er i samsvar med, eller bedre enn de strengeste utslippskrav De senere år har det vært en revolusjon på dette området. Komforten er også god.

Det står klart for de fleste at vi er nødt til å ha et velfungerende kollektivtilbud om ikke byen helt skal drukne i køer og eksos. Selv med den veiutbyggingen som nå pågår er det grenser for hvor mye kapasiteten kan økes.

Kanskje det er derfor det ikke er så viktig med busslommer? At bilisten skal oppleve slike hindringer slik at det blir enda mindre fristende å bruke bilen. Ikke mange ofrer det en tanke at det faktisk formørker arbeidsdagen for bussjåførene som ofte føler å være til sjenanse i utførelsen av sitt arbeid.

Det er mange ting som kan gjøres for å forbedre kvalitet, komfort og fremkommelighet. Ting som ikke nødvendigvis trenger å være så kunstbare, men som krever engasjerte og våkne beslutningstakere. Da Stortingsgata for noen år siden fikk ny brostein tok det ikke lang tid før veien gikk i oppløsning. Årsaken var visst at de som prosjekterte arbeidet ikke hadde tatt med i beregningen at det kjørte så tunge kjøretøyer som buss der. Det finnes neppe ei gate i dette landet med mer busstrafikk enn nettopp Stortingsgaten. Det sier i grunnen alt om hvor uinteressant bussen er for de som har beslutningsansvar for kollektivtrafikken i Oslo. Bussene kjører i stor grad i de samme gatene som trikken i sentrum. Dårlig brolegging og hullete asfalt gjør det ikke tilrådelig for folk med tupé å reise med bussen.

Som fortalt skjer det mye bra i kollektivnettet. Kolsåsbanen og Holmenkollbanen er for tiden gjenstand for en kostbar og nødvendig opprustning. Mens dette pågår er det bussen som står for transport av de berørte reisende. Det samme var tilfellet i sommer da Grorudbanen nord for Tøyen var stengt på grunn av rehabilitering av stasjonene. Flere trikkelinjer har også vært midlertidig erstattet med buss på grunn av veiarbeid.

Dette viser at bussen ikke fortjener slik stemoderlig behandling. Den er nemlig byens mest fleksible og pålitelige kollektivtilbud til tross for graving i svært mange av de gatene som er mest trafikkert av busser. Vi får håpe på en snøfattig vinter eller at mange arbeider snarest blir fullført. Asfaltering etter slikt arbeid er i stor grad trillebårprinsippet, en klatt her og en klatt der.

Knutepunkter som Grorud og Helsfyr har fått bedre bussterminaler det siste året men det burde vært gjort for mange år siden. Vi har nokså anonyme byråkrater som forvalter enorme beløp og neste generasjoner. Vi må holde øye med dem. Erfaringer har vist oss det. På Fornebu er det stort behov for en skinnegående løsning, og behovet blir ikke mindre med årene som kommer. Det er bare å brette opp ermene og sette i gang.

Penger er nok ikke et problem når Ruter på fullt alvor tenker å forlenge trikken til Tonsenhagen. En tanke som blir møtt av hoderystende undring av en samlet befolkning.


Svend J. Øines

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag