Gå til sidens hovedinnhold

Stenger brakker på Engebråten

Mistanke om helseskadelig inneklima.

ENGEBRÅTEN: Rektor Merethe Holmen på Engebråten skole bekrefter at etatshovedverneombudet i Utdanningsetaten torsdag ettermiddag stengte bygg E, en av skolens undervisningsbrakker.

Mistanke om helsefare

Bygget stenges fordi det er mistanke om at inneklimaet kan utgjøre en helsefare for lærere og elever som oppholder seg i klasserommene.

– Vi har vært misfornøyde med inneklimaet i brakkene lenge, sier Holmen.

Hun forteller at det i fjor ble foretatt muggsoppanalyser på oppfordring fra FAU og skolens ledelse, noe som påviste muggforekomster noen steder.

I etterkant av dette ble det gjort utbedringer av lokalene, men nye prøver har vist at inneklimaet likevel ikke var i orden.

Resultatene fra nylige prøver av muggsoppforekomst, luftgjennomstrømning og CO2-innhold i lufta er ennå ikke klare, men etatsverneombudet har altså likevel valgt å stenge brakkene.

Holmen bekrefter at skolen har påklaget inneklimaet i brakkene gjennom interne kanaler i flere år. Både lærere og elever som har opphold seg der har opplevd helseplager.

Må busse elever?

– For oss er det viktig at både elever og ansatte får et akseptabelt arbeidsmiljø, sier Holmen.

Undervisningsbygg er nå i gang med å finne erstatningslokaler, men Holmen vet ennå ikke når eller hvor dette vil bli.

– Men vi vil nok kunne påberegne bussing av noen klasser, sier hun.

Det er seks klasser som har holdt til i de nå stengte brakkene.

– Så langt har vi greid å få plass til alle elevene i de lokalene vi allerede disponerer, ved å ta i bruk alle spesialrom på skolen. Men dette er en veldig midlertidig løsning, sier Holmen.

– Tar det sporty

– Selvfølgelig håper vi at skolen får permanent utbygging, men det vil ta lang tid. Derfor håper vi nå at akseptable midlertidige løsninger kommer på plass så fort som mulig, sier rektoren.

Hun skryter av måten både elever og ansatte har håndtert den nye situasjonen på.

– De har tatt det veldig sporty, sier Holmen.

– Burde skjedd noe for lenge siden

– Det er veldig beklagelig at skolen har havnet i denne situasjonen. Forholdene i brakkene har vært kjent i flere år, og burde vært utbedret for lenge siden sier FAU-leder på Engebråten skole, Ola Ringsaker.

Han understreker at både FAU og driftsstyret ved skolen har vært i kontakt med bydelsoverlege og Undervisningsbygg flere ganger de siste årene.

– Det er to ting som nå må skje for at situasjonen skal bli bra for elevene, sier Ringsaker.

– På kort sikt må de gamle brakkene bort og nye heises på plass – fundamentene står der i dag. På lengre sikt må brakkene erstattes med permanente bygg, sier han.

Reklame

Husker du disse to idiotene?